Konfigurera mål för elektronisk rapportering (ER)

Anteckning

Vi accepterar inte att det här avsnittet redigeras, eftersom det har skapats från en affärsprocess i Lifecycle Services.

Den här proceduren visar hur du ställer in och använder olika destinationer för utdatakomponenter för elektronisk rapportering (ER) som till exempel en mapp eller en fil. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här proceduren är DEMF. Tyskland är land/region för den juridiska personens primära adress, men du kan använda valfri juridisk person för denna procedur.

Formatet som används i det här exemplet är kreditöverföringen ISO20022, men du kan använda valfritt format som du redan har importerat. Observera att den här proceduren är ett exempel på en enda fil och en enda destinationsinställning. Mer information om Destinationshantering för elektronisk rapportering hittar du i hjälpwikin för Dynamics 365 for Finance and Operations.

 1. Gå till Organisationsadministration > Elektronisk rapportering > Elektroniska rapporteringsdestination.
 2. Klicka på Ny för att skapa en ny uppsättning destinationer för ett format.
 3. Välj ett format som du vill konfigurera för destinationer i fältet Referenser.
  • Om du inte har ett värde som ska markeras, innebär det att du inte har importerat några elektroniska rapporteringformatkonfigurationer. Du måste importera en formatkonfiguration innan du ställer in destinationer.
 4. Klicka på New om du vill skapa en ny fildestination.
  • Observera att du kan skapa en fildestination för varje utleveranskomponent av samma format, till exempel en mapp eller en fil. Du kommer att kunna aktivera och avaktivera destinationer separat i inställningarna.
 5. Ange det användarvänliga namnet på utleveranskomponenten i namnfältet.
  • Vi rekommenderar att du använder meningsfulla namn, till exempel ”betalningsfil” eller” kontrollrapport ". Dessa namn ska visas för användarna i konfigurationkörning tillsammans med destinationsinställningarna.
 6. Välj en fil eller en mapp som är specifik för formatet i Filnamn.
 7. Klicka på Inställningar.
 8. Välj Ja i fältet Aktiverad.
  • Kryssrutan Aktiverad på varje flik aktiverar och avaktiverar varje destination separat. I det här exemplet kan du aktivera att skicka en utdatafil till en e-postmottagare när filen genereras.
 9. Klicka på Edit för att konfigurera e-postmottagare.
 10. Klicka på Lägg till.
 11. Klicka på Print Management email.
 12. Välj ett alternativ i fältet Email source.
  • Du kan välja olika typer för e-postkälla, till exempel en kund- eller leverantörstyp. Detta definierar den typ av argument som ska returneras av e-postkällans kontoformel. E-postkällans kontoformel, som beskrivs i följande steg, är platsen där du binder upp en e-postmeddelandekälla. Markera Leverantör om din formel returnerar ett leverantörskonto. Använd Leverantör om du använder exemplet ISO 20022 Kreditöverföringskonfiguration.
 13. Klicka på knappen Email source bind.
 14. Ange en dokumentspecifik referens till en tidigare vald parttyp i formeln.
  • I stället för att skriva kan du hitta en datakällnod som representerar partens konto och klicka på knappen Add data source om du vill uppdatera formeln. Om du till exempel använder kreditöverföringskonfigurationen ISO 20022, är noden som representerar ett leverantörskonto '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID. Ange ett strängvärde som till exempel "DE-001" om du vill spara en formel.
 15. Klicka på Spara.
 16. Stäng sidan.
 17. Klicka på Edit för att konfigurera kontaktinformation för parten.
 18. Välj Yes i fältet Primary contact.
  • Du kan använda olika alternativ du vill ange vilken av partens kontakttyper som ska användas som en e-postadress för detta mål. Vi använder en primär kontakt i det här exemplet.
 19. Klicka på OK.
 20. Klicka på OK.
 21. Skriv ett värde i fältet Ämne.
 22. Klicka på OK.