Lokaliserings- och regelfunktioner

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations innehåller funktioner för länder/regioner dokumenterade i den internationella produkttillgänglighetsguiden. Den här funktionen aktiveras grundad på den aktiva juridiska personens primära adress.

Det här ämnet innehåller listor med resurser som lär dig mer om lands- och regionspecifika lösningar, uppdateringar, notifieringar och funktioner.

Utveckla lokaliserade lösningar

Följande resurser innehåller anvisningar och information som hjälper utvecklare och ISV som skapar lands-/regionspecifika anpassningar eller skapar en lösning för ett land Microsoft inte stöder.

Uppdateringar av lokalisering och kommunikation

Följande resurser innehåller information om planerade och nya lokaliseringsfunktioner.

Lokaliseringsuppdateringar

Kommunikation och aviseringar

Översikt över Dynamics 365

Översikt över Dynamics 365 ger en överblick över vad vi arbetar med. Använd den här översikten om du vill ta reda på vad som är allmänt tillgängligt och vad som är under utveckling. Alla datum och funktioner som är under utveckling är preliminära och baseras på aktuella prognoser, och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Elektronisk rapportering

Verktyget Elektronisk rapportering (ER) gör det möjligt att konfigurera elektroniska dokumentformat i enligt rättsliga krav i olika länder/regioner. Med ER går det att hantera formaten under deras livscykel. Mer information finns i följande ämnen:

Uppgiftsguider

Uppgiftsguider finns i produktens hjälpfönster och ger en guidad genomgång av viktiga affärsprocesser. Det går att öppna en uppgiftsguide och läsa stegen i en affärsprocess eller spela upp en uppgiftsguide för att gå igenom en affärsprocess och ange data.

Hitta uppgiftsguiderna genom att öppna i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och klicka på Hjälp. Uppgiftsguider som använder sidan visas i hjälpfönstret. Det går även att använda hjälpfönstret till att söka efter uppgiftsguider efter rubrik.

Mer information finns i Uppgiftsguider.

Land-/regionspecifika hjälpavsnitt

Följande avsnitt visar resurser efter land/region.

Australien

Österrike

Belgien

Brasilien

Kina

Tjeckien

Estland

Europa

Frankrike

Offentlig sektor

Tyskland

Ungern

Italien

Japan

Lettland

Litauen

Mexiko

Malaysia

Nederländerna

Norge

Polen

Saudiarabien

Singapore

Spanien

Sverige

Schweiz

Thailand

Storbritannien

USA