Lokaliserings- och regelfunktioner

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations innehåller funktioner för länder/regioner dokumenterade i tillgänglighetsguiden för lokaliserade och översatta produkter. Den här funktionen aktiveras grundad på den aktiva juridiska personens primära adress.

Det här avsnittet innehåller listor över resurser som kan hjälpa dig att göra följande:

  • lära dig hur du utvecklar lands-/regionspecifika lösningar
  • hämta lands-/regionspecifika uppdateringar
  • skicka och granska regelnotifieringar
  • lära dig hur du använder lands-/regionspecifika funktioner

Utveckla lokaliserade lösningar

Följande resurser innehåller anvisningar och information som hjälper utvecklare och ISV som skapar lands-/regionspecifika anpassningar eller skapar en lösning för ett land Microsoft inte stöder.

Uppdateringar av lokalisering och kommunikation

Följande resurser innehåller information om planerade och nya lokaliseringsfunktioner.

Lokaliseringsuppdateringar

Kommunikation och aviseringar

Viktig information om Dynamics 365

Viktig information om Dynamics 365 (hämtningsbar PDF-fil) innehåller beskrivningar av förbättrade funktioner i affärsprogrammen och programplattformarna i Dynamics 365.

Elektronisk rapportering

Verktyget Elektronisk rapportering (ER) gör det möjligt att konfigurera elektroniska dokumentformat i enligt rättsliga krav i olika länder/regioner. Med ER går det att hantera formaten under deras livscykel. Mer information finns i följande ämnen:

Uppgiftsguider

Uppgiftsguider finns i produktens hjälpfönster och ger en guidad genomgång av viktiga affärsprocesser. Det går att öppna en uppgiftsguide och läsa stegen i en affärsprocess eller spela upp en uppgiftsguide för att gå igenom en affärsprocess och ange data.

Hitta uppgiftsguiderna genom att öppna i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och klicka på Hjälp. Uppgiftsguider som använder sidan visas i hjälpfönstret. Det går även att använda hjälpfönstret till att söka efter uppgiftsguider efter rubrik.

Mer information finns i Uppgiftsguider.

Lands-/regionspecifikt hjälpinnehåll