Kortkommandon

Följande kortkommandon gäller i hela Dynamics 365 for Finance and Operations.

Obs! Tangentbordsgenvägarna som beskrivs här hänvisar till en amerikansk tangentbordslayout. Knappar på andra tangentbordslayouter kan kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett tangentbord i USA.

Söka efter en genväg

I och med plattformsuppdatering 11 kan användarna kan upptäcka tillgängliga genvägar direkt via användargränssnittet. Högerklicka på en kontroll och välj Visa genvägar. Då öppnas en dialogruta som visar de kortkommandon som du kan använda baserat på var du befinner dig på sidan.

Åtgärdgenvägar

Om du vill göra detta Tryck
Öppna åtgärdssökning Ctrl+ eller Alt+Q
Flytta till standardåtgärdsfönstret Alt+M,A eller Ctrl+F6
Öppna en flik i åtgärdsfönstret eller en meny Retur eller Blanksteg eller Alt+Nedpil
Flytta till nästa/föregående alternativ i en meny Uppåtil/nedåtpil
Stäng en flik i åtgärdsfönstret eller en meny Esc
Simulera en högerklickning Skift+F10
Öppna kontextmenyn i Finance and Operations Ctrl+F10
Kör standardknappen i ett formulär/en dialogruta Alt+Retur
Klicka på en knapp eller en panel Retur eller Blanksteg
Visa uppdatering av information för en beräkningspanel Alt + uppåtpil
Visa aktuella tillgängliga genvägar Alt+Shift+K

Genvägar för datumväljare

Om du vill göra detta Tryck
Öppna datumväljaren Alt + nedåtpil
Flytta mellan datumen i datumväljaren Ctrl+piltangenter
Flytta till nästa/föregående månad Page Down / Page Up
Flytta till nästa/föregående år Ctrl+Shift+Page Down/Ctrl+Shift+Page Up
Flytta till idag Ctrl+start
Använd dagens datum T
Radera valt datum C
Välj Aldrig (eller maxdatum) N

Genvägar för faktaboxen

Om du vill göra detta Tryck
Öppna faktaboxfönstret (eller flytta fokus till faktaboxfönstre om det redan är öppet,) Alt+M,B eller Ctrl+F2
Stäng faktaboxfönstret (med fokus i faktaboxfönstret) Esc
Flytta till nästa/tidigare faktabox (med fokus i faktaboxfönstret) Alt+Shift+nedåtpil / Alt+Shift+Uppåtpil
Flytta till <n>th FactBox (med fokus i faktaboxfönstret) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Expandera en faktabox (med fokus på faktaboxhuvudet) Blanksteg eller Retur
Komprimera den aktuella faktaboxen Alt+0

Filtrera genvägar

Om du vill göra detta Tryck
Öppna rutnätsfiltreringen för den aktuella kolumnen Ctrl+G
Stäng rutnätsfiltreringen för den aktuella kolumnen Esc
Öppna filterfönstret (eller växla fokus mellan filterrutan och huvudformuläret om filterfönstret redan är öppet) Alt+M,F eller Ctrl+F3
Stäng filterfönstret (med fokus i filterfönstret) Esc
Öppna avancerad filtrering/sortering Ctrl+Skift+F3

Bilda kortkommandon

Om du vill göra detta Tryck
Skapa en ny post Alt+N
Ta bort en post Alt+Del eller Alt+F9
Spara posten Alt+S eller Ctrl+S
Återställa Ctrl+Skift+F5
Uppdatera data Skift+F5
Flytta till det första fältet som visas i formuläret Alt+Skift+F
Växla redigeringsläge F2
Bifoga ett dokument Ctrl+Skift+A
Exportera till Excel Ctrl+Skift+E
Flytta till föregående post (utanför ett rutnät) Ctrl+uppåtpil
Flytta till nästa post (utanför ett rutnät) Ctrl+nedåtpil
Flytta till första posten (utanför ett rutnät) Ctrl+start
Flytta till sista posten (utanför ett rutnät) Ctrl+End
Stäng formuläret (klicka på Tillbaka) Esc
Stäng formuläret genom att uttryckligen spara Skift+Esc
Stäng formuläret och tag bort alla osparade ändringar Alt+Skift+Q

Bilda navigeringsgenvägar

Om du vill göra detta Tryck
Flytta till nästa/föregående fältgrupp. Tab/Skift+Tab
Flytta till nästa/föregående flik Alt+Shift+högerpil / Alt+Shift+vänsterpil
Flytta till fliken <n>th Alt+Skift+<n> (<n> = 1-9)
Flytta till nästa/föregående snabbflik Alt+Shift+nedåtpil / Alt+Shift+Uppåtpil
Flytta till snabbfliken <n>th FastTab Alt+<n> (<n> = 1-9)
Flytta till nästa/föregående blad (lodrät flik) Alt+Shift+högerpil / Alt+Shift+vänsterpil
Flytta till blad <n> (lodrät flik) Alt+Skift+<n> (<n> = 1-9)
Expandera en snabbflik (med fokus på snabbflikhuvudet) Blanksteg eller Retur
Komprimera den aktuella snabbfliken Alt+0
Byt till rutnätsvy Ctrl+Skift+G
Byt till detaljvy Ctrl+Skift+D
Växla till rubrikvy Ctrl+Skift+H
Växla till radvy Ctrl+Skift+L

Genvägar för rutnät

Om du vill göra detta Tryck
Flytta till nästa/föregående kolumn Tab/Skift+Tab
Flytta till nästa/föregående rad Uppåtil/nedåtpil
Flytta till nästa/föregående rad utan att markera

Obs: Genvägen gäller endast flervalsscenarier.
Ctrl+uppåtpil / Ctrl+nedåtpil
Markera/rensa aktuell rad

Obs: Genvägen gäller endast flervalsscenarier.
Ctrl+Blanksteg/Ctrl+Klick
Lägg till nästa/föregående rad i den valda uppsättningen

Obs: Genvägen gäller endast flervalsscenarier.
Shift+Space
Lägg till ett antal rader i den valda uppsättningen

Obs: Genvägen gäller endast flervalsscenarier.
Skift+Klick
Gå till näst7föregående sida med data. Page Up / Page Down
Skapa en ny rad längst ned i rutnätet Nedåtpil (från sista raden)
Markera eller rensa alla rader Ctrl+Skift+M
Flytta till första posten Ctrl+start
Flytta till den sista posten Ctrl+End
Utför standardåtgärd i ett rutnät

Obs: Denna genväg aktiveras när fokus ligger på en cell som innehåller en hyperlänk och samtliga celler i den kolumnen har hyperlänkar.
Ange
Växla fokus mellan den markerade raden och rubrikraden Alt+Skift+H
Gör den aktuella kolumnen större/mindre (med fokus i rubrikraden) Högerpil/vänsterpil
Öppna rutnätsfiltrering för den aktuella kolumnen (med fokus i rubrikraden) Ange

Mata in kontrollgenvägar

Om du vill göra detta Tryck
Öppna hyperlänk Ctrl+Return
Ange aktuellt sessionsdatum i ett datumfält D+Tab
Ange aktuellt datum i ett datumfält T+Tab
Öppna sökning, kombinationsruta, datumväljare, dialogruta Alt + nedåtpil
Stäng sökning, kombinationsruta, datumväljare, dialogruta Esc
Flytta fokus till en uppslagning (när uppslagningen redan är öppen,) Alt + nedåtpil
Öppna kontrollens utökade förhandsgranskning Alt + uppåtpil
Välj text i det aktuella fältet. Ctrl+A
Ange/lämna textområdet i en HTML-redigeringskontroll Alt+nedåtpil / Alt+uppåtpil
Växla mellan text och verktygsfält med en HTML-redigerare F6

Genvägar för meddelanden

Om du vill göra detta Tryck
Gå till meddelandecenter Ctrl+Skift+F7
Gå till meddelandefältet Ctrl+F7
Om du vill göra detta Tryck
Öppna instrumentpanelen Alt+Skift+Start
Flytta till navigeringsfältet Alt+M,N eller Alt+Shift+F1
Flytta till företagsväljaren Ctrl+Skift+O
Sök efter en sida Ctrl+/ eller Alt+G
Öppna Hjälp-fönstret Ctrl+?
Öppna Trace Parser Alt+Skift+T
Flytta till navigeringsfönstret Alt + F1
Lägg till/ta bort ett formulär som favorit (med fokus på ett formulär i navigeringsfönstret) Skift+F
Flytta till standardåtgärdsfönstret Alt+M,A eller Ctrl+F6
Flytta till filterfönstret (kan inkludera att öppna det) Alt+M,F eller Ctrl+F3
Flytta fokus till sidoinnehållet (med fokus på Filterfönstret) Alt+M,M eller Ctrl+F3
Flytta till navigeringslistan i detaljformuläret (som kan inbegripa att öppna det.) Alt+M,S eller Ctrl+F8
Flytta fokus till sidoinnehållet (med fokus på navigeringsbalken) Alt+M,M eller Ctrl+F8
Stäng navigeringlistan på formuläret Detaljer (med fokus i navigeringlistan) Esc
Flytta till huvudsidans innehåll (med fokus i ett annat fönster) Alt+M,M
Flytta till faktaboxen (som kan inkludera att öppna den) Alt+M,B eller Ctrl+F2

Kortkommandon för anpassning

Om du vill göra detta Tryck
Låt sidan övergå till anpassningsläge Ctrl+Shift+P
Använd markeringsverktyget (i anpassningsläge) S
Öppna dialogrutan för snabbanpassning för den markerade kontrollen (när du använder verktyget Markera) Blanksteg eller Retur
Använd verktyget Flytta (i anpassningsläge) M
Välj aktuell kontroll som ska flyttas (när du använder verktyget Flytta och ingen kontroll ännu har valts ut för flytt) Blanksteg eller Retur
Ta bort kontrollen för att flytta (om du använder verktyget Flytta) Esc
Flytta till nästa position för den markerade kontrollen (när du använder verktyget Flytta) Tabb eller högerpil eller nedåtpil
Flytta till föregående position för den markerade kontrollen (när du använder verktyget Flytta) Shift+Tab eller vänsterpil eller uppåtpil
Använd verktyget Dölj (i anpassningsläge) H
Växla mellan huruvida den aktuella kontrollen är synlig eller dold (när du använder verktyget Dölj) Blanksteg eller Retur
Använd verktyget Hoppa över (i anpassningsläge) k
Växla mellan huruvida den aktuella kontrollen ligger i flikserien (när du använder verktyget Hoppa över) Blanksteg eller Retur
Använd verktyget Redigera (i anpassningsläge) E
Växla mellan huruvida den aktuella kontrollen är skrivskyddad eller kan redigeras (när du använder verktyget Redigera) Blanksteg eller Retur
Använd verktyget Summering (i anpassningsläge) U
Växla mellan huruvida den aktuella kontrollen är ett summeringsfält i den aktuella snabbfliken (när du använder verktyget Summering) Blanksteg eller Retur
Använd verktyget Lägg till (i anpassningsläge) A
Markera den kontroll vars behållare ska användas för att infoga nya fält (när du använder verktyget Lägg till) Blanksteg eller Retur
Importera en anpassning (i anpassningsläge) I
Exportera en anpassning (i anpassningsläge) X
Rensa anpassningar från den här sidan (i anpassningsläge) Ctrl+C
Flytta fokus mellan verktygsfältet för anpassning och sidan (i anpassningsläge) T
Lämna anpassningsläget (i anpassningsläge) Esc

Segmenterade postgenvägar

Om du vill göra detta Tryck
Öppna listrutan (när listrutan är stängd) Alt+nedåtpil
Flytta fokus till indatafältet för det aktuella segmentet i listrutan (när listrutan redan är öppen) Alt+nedåtpil
Stäng listrutan. Alt+uppåtpil
Stäng/öppna den högra delen av listrutan Alt+vänsterpil / Alt+högerpil
Växla mellan lägena "Visa giltiga" och "Visa alla" Alt+W
Välj värdet från listruta och gå till nästa segment Ange
Flytta till nästa/tidigare kontroll på sidan (när fokus är i indatakontroll) Tab/Skift+Tab
Flytta till nästa/tidigare ange indatafältet i menyn utfällbara (när fokus är i listrutan,) Tab/Skift+Tab
Flytta upp/ned en rad i uppslagningen Uppåtil/nedåtpil
Flytta upp/ned en sida i uppslagningen Page Up / Page Down
Flytta till längst upp/längst ned i uppslagningen Startsida/slut