Konfigurera arbetsflöden för radartiklar

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar ett arbetsflödeselement för radartiklar.

Höger klicka på elementet i arbetsflödesredigeraren och klicka sedan på Properties för att öppna sidan Properties, om du vill konfigurera ett arbetsflöde för radartiklar. Du kan sedan använda följande procedurer för att konfigurera olika egenskaper för arbetsflödet för radartikel.

Namnge arbetsflödet för radartikel

Följ dessa steg när du vill ange ett namn för arbetsflödet för radartikel.

 1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
 2. I fältet Namn anger du ett unikt namn för arbetsflödet för radartikel.

Ange om samma arbetsflöde används för att bearbeta alla radartiklar

Gör på följande sätt när du vill ange om samma arbetsflöde används för att bearbeta alla radartiklar i ett dokument.

 1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.

 2. Om samma arbetsflöde ska bearbeta alla radartiklar i ett dokument, klicka på Anropa ett enskilt arbetsflöde för alla radartiklar. Välj sedan arbetsflödet som ska användas för att bearbeta radartiklarna.

 3. Om ett specifikt arbetsflöde ska processa radartiklar som uppfyller en viss uppsättning villkor, klicka på Anropa ett arbetsflöde för varje radartikel. Följ därefter dessa steg när du vill definiera uppsättningen villkor:

  1. Klicka på Lägg till.
  2. Välj villkoret i tabellen.
  3. I fliken Villkorsnamn anger du ett namn på den villkorsuppsättning som du vill definiera.
  4. Klicka på Lägg till villkor för att ange ett villkor.
  5. Ange eventuellt ytterligare villkor som krävs.
  6. Klicka på Test för att bekräfta att den uppsättning villkor som du har angett också har ställts in korrekt. På sidan Testa arbetsflödesvillkor, i området Validera villkor, väljer du en post innan du klickar på Testa. Systemet utvärderar posten i syfte att avgöra om den uppfyller villkoren som du angett. När du vill återgå till sidan Egenskaper klickar du på OK eller på Avbryt.

  I fliken Workflow markerar du det arbetsflöde du vill använda för att processa radartiklar som uppfyller den uppsättning villkor som du har angett.