Konfigurera parallella aktiviteter i ett arbetsflöde

Slutför följande procedurer i arbetsflödesredigeraren om du vill konfigurera en parallell aktivitet.

En parallellt aktivitet består av arbetsflödesförgreningar som körs samtidigt.

Namnge en parallell aktivitet

Följ dessa steg när du vill ange ett namn för en parallell aktivitet.

 1. Högerklicka den parallella aktiviteten och klicka sedan på Egenskaper för att öppna formuläret Egenskaper.
 2. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
 3. Ange ett unikt namn för den parallella aktiviteten i fältet Namn.
 4. Klicka på Stäng.

Konfigurera förgreningarna i en parallell aktivitet

Gör på följande sätt när du vill lägga till och konfigurera förgreningarna i denna parallella aktivitet.

 1. Dubbelklicka på den parallella aktiviteten för att visa förgreningarna för den parallella aktiviteten.

 2. Dra elementet Avdelning från området Arbetsflödeselement till en infogningspunkt på duken om du vill lägga till en förgrening. Följande bild visar en infogningspunkt.Infogningspunkt

  Obs!
  Ordningen för förgreningarna är oviktig eftersom alla förgreningar i en parallell aktivitet körs samtidigt.
 3. Se Konfigurera en parallell gren för att konfigurera respektive förgrening.