Kvitta en leverantörsdelbetalning före rabattdatumet med en slutbetalning efter rabattdatumet

Det här avsnittet innehåller en genomgång av ett scenario där flera delbetalningar görs. Vissa av dem inom kassarabattperioden och andra utanför den.

Fabrikam köper varor från leverantör 3057. Fabrikam får en kassarabatt på 1 procent om fakturan betalas inom 14 dagar. Fakturor måste betalas inom 30 dagar. Leverantören ger också Fabrikam kassarabatter på delbetalningar. Kvittningsparametrar finns på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.

Faktura den 25 juni

Den 25 juni registrerar och bokför April en faktura på 1 000,00 för leverantör 3057. April kan visa den här transaktionen på sidan Leverantörstransaktioner.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt 10020 Faktura 6/25/2015 10020 1 000,00 -1 000,00 USD

Delbetalning den 2 juli

Den 2 juli vill April kvitta 300,00 av den här fakturan. Betalningen är berättigad till en rabatt, eftersom Fabrikam får rabatt på delbetalningar. Därför betalar April 297,00 och får en rabatt på 3,00. Hon skapar en betalningsjournal och anger en rad för leverantören 3057. Hon öppnar sedan sidan Kvitta transaktioner så att hon kan välja den faktura som ska kvittas.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal Fakt 10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 -1 000,00 USD -297,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp -10.00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -3,00

April bokför sedan fakturan. Fakturan har nu ett saldo på 700,00. April kan visa den här transaktionen på sidan Leverantörstransaktioner.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt 10020 Faktura 6/25/2015 10020 1 000,00 -700,00 USD
APP-10020 Betalning 7/1/2015 297,00 0,00 USD
RAB-10020 Kassarabatt 7/1/2015 3,00 0,00 USD

Resterande betalning den 15 juli, Använd kassarabatt = Normal

April betalar resten av fakturan den 15 juli, vilket är efter rabattperioden. På sidan Kvitta öppna transaktioner visas inget rabattbelopp i fältet Beräknad kassarabatt och värdet i fältet Kassarabattbelopp är 0,00. När April betalar de återstående 700,00, ges ingen ytterligare rabatt.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal Fakt 10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 -700,00 USD -700,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta transaktioner. April ser att hon redan har tagit emot 3,00 rabatt.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp 0,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt -3,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 0,00

April bokför sedan betalningen. När hon öppnar sidan Leverantörstransaktioner ser hon att fakturan har ett saldo på 0,00. Hon ser också att det finns två betalningar. En betalning på 297,00 och med 3,00 rabatt och den andra betalningen på 700,00.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt 10020 Faktura 6/25/2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Betalning 7/1/2015 297,00 0,00 USD
RAB-10020 Kassarabatt 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Betalning 7/15/2015 700,00 0,00 USD

Resterande betalning den 15 juli, Använd kassarabatt = Alltid

Om leverantören låter April göra en rabatt trots att hon betalar efter rabattdatumet kan hon ändra värdet i fältet Använd kassarabatt till Alltid. Inställningen Beräkna kassarabatter för delbetalningar åsidosätts och rabatten används. Betalningsbeloppet är 693,00 och rabatten är de återstående 7,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Valuta Belopp att kvitta
Markerad Alltid Fakt 10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 700,00 USD -693,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta transaktioner.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp 07:00
Använd kassarabatt Alltid
Utnyttjad kassarabatt -3,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -7,00

April bokför sedan betalningen. När hon öppnar sidan Leverantörstransaktioner ser hon att fakturan har ett saldo på 0,00. Hon ser också att det finns två betalningar. En betalning på 297,00 med 3,00 rabatt och den andra betalningen på 693,00 med 7,00 rabatt.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt 10020 Faktura 6/25/2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Betalning 7/1/2015 297,00 0,00 USD
RAB-10020 Kassarabatt 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Betalning 7/15/2015 693,00 0,00 USD
RAB-10021 Kassarabatt 7/15/2015 07:00 0,00 USD