Kvitta en delleverantörsbetalning som har flera rabattperioder

Den här artikeln går igenom ett scenario där flera delbetalningar görs till en leverantör som erbjuder flera kassarabatter.

Leverantör 3054 erbjuder Fabrikam en kassarabatt på 2 procent, om en faktura betalas inom fem dagar och en kassarabatt på 1 procent, om fakturan betalas inom 14 dagar.

Faktura

Den 28 juni skapar April en faktura för 1 000,00 för leverantör 3054. April kan visa den här transaktionen på sidan Leverantörstransaktioner.

Verifikation Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10060 2015/06/28 10060 1 000,00 -1 000,00 USD

Följande kassarabattdatum och belopp är tillgängliga för denna faktura.

Kassarabattdatum Kassarabattbelopp Belopp i transaktionsvalutan
2015/07/03 20,00 980,00
2015/07/12 10,00 990,00
2015/07/25 0,00 1 000,00

Betalning den 2 juli

Den 2 juli vill April betala 300,00 mot den här fakturan. Hon skapar en enstaka betalning genom att använda sidan Betalningsjournal i Leverantörsreskontra. Hon lägger till en rad för leverantör 3054 och anger ett betalningsbelopp på 300,00. April öppnar sedan sidan Kvitta transaktioner så att hon kan välja den faktura som ska kvittas. Hon uppdaterar värdet i fältet Belopp att kvitta till 300,00 och noterar att värdet i fältet Kassarabattbelopp att utnyttja ändras till 6,12. Eftersom den här betalningen görs i den första rabattperioden, utnyttjas en rabatt på 2 procent.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Normal Fakt- 10060 3054 2015/06/28 2015/07/28 10060 1 000,00 USD 300,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/02
Kassarabattbelopp -20,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -6,12

Eftersom en kassarabatt är tillgänglig, vill April ändra betalningsbeloppet, så att det totala kvittade beloppet är 300,00 för både betalningen och kassarabatten. Hon ändrar värdet i fältet Belopp att kvitta till 294,00 och noterar att värdet i fältet Kassarabattbelopp att utnyttja ändras till 6,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Normal Fakt- 10060 3054 2015/06/28 2015/07/28 10060 1 000,00 USD 294,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/02
Kassarabattbelopp -20,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -6,00

April bokför betalningen. På sidan Leverantörstransaktioner kan hon visa den här transaktionen. Hon ser att 300,00 har tillämpats för fakturan. Det här beloppet inkluderar en rabatt på 6,00. Därför är det återstående saldot 700,00.

Verifikation Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10060 2015/06/28 10060 1 000,00 -700,00 USD
APP-10060 2015/07/02 294.00 0,00 USD
RAB-10060 2015/07/02 6,00 0,00 USD

Betalning den 8 juli

Den 8 juli gör April en ytterligare betalning mot fakturan. För att ange beloppet öppnar hon sidan Kvitta transaktioner och klickar på fliken Kassarabatt. Hon ser datum och belopp för de två två kassarabatter som är tillgängliga. Eftersom den här betalningen görs i den andra rabattperioden, är en rabatt på 1 procent eller 5,00. Detta belopp beräknas som halva 1 procents rabatten på 1 000,00 eller halva på 10,00.

Kassarabattdatum Kassarabattbelopp Belopp i transaktionsvalutan
2015/07/03 20,00 680,00
2015/07/12 10,00 690,00
2015/07/25 0,00 700,00

April bestämmer dig för att betala 495,00 och ta kassarabatten 5,00. Därför är det totala beloppet som ska kvittas 500,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Normal Fakt- 10060 3054 2015/06/28 2015/07/28 10060 1 000,00 USD 495,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/12
Kassarabattbelopp -10.00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt -6,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -5,00

På sidan Leverantörstransaktioner ser April att det nya saldot är 200,00.

Verifikation Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10060 2015/06/28 10060 1 000,00 -200,00 USD
APP-10060 2015/07/02 294,00 0,00 USD
RAB-10060 2015/07/02 6,00 0,00 USD
APP-10061 2015/07/12 495,00 0,00 USD
RAB-10061 2015/07/12 5,00 0,00 USD

Betalning den 20 juli

Den 20 juli skapar April en slutbetalning på 200,00. Ingen rabatt utnyttjas, eftersom betalningen görs efter båda rabattperioder. Saldot för fakturan är 0,00.

Verifikation Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10060 2015/06/28 10060 1 000,00 -200,00 USD
APP-10060 2015/07/02 294,00 0,00 USD
RAB-10060 2015/07/02 6,00 0,00 USD
APP-10061 2015/07/12 495,00 0,00 USD
RAB-10061 2015/07/12 5,00 0,00 USD
APP-10062 2015/07/20 200,00 0,00 USD