Stäng kundreskontra

I följande tabell beskrivs sidorna som stöder affärsprocesskomponenten Stäng kundreskontra.

Anteckning

För att öppna vissa sidor i registret måste du ange information eller parameterinställningar.

Uppgift i affärsprocesskomponenten

Stäng perioder i redovisningen

Sidnamn Användning
Batchjobb Visa eller skapa batchjobb. Buntjobb kan inte utföras och du måste se till att all bokföring är slutförd.
Bekräfta försäljningsorder Uppdatera försäljningsorder
Omvärdering i utländsk valuta Generera transaktioner som uppdaterar värdet av öppna kundtransaktioner i utländska valutor.
Journal Bokför fakturor, betalningar och skuldsedlar.
Bokföringsorder
  • Betalningsjournal – Generera, behandla och bokför betalningar.
  • Journal för utställda växlar – Bokför växlar.
  • Journal för växelprotester – Bokför växlar med protester.
  • Journal för återutställda växlar – Bokför återutställda växlar.
  • Remissajournal – Bokför remissor.
  • Kvitta växeljournal – Bokför inlösta växlar
Följesedelsbokföring Uppdatera följesedlar för försäljningsorder.
Bokför fritextfaktura Bokför fritextfakturor.
Bokföring av faktura Bokför fakturor för försäljningsorder.
Bokföring av plocklista Uppdatera plocklistor för försäljningsorder.

Uppgift i affärsprocesskomponenten

Skapa och skicka EU-försäljningslistan

Sidnamn Användning
Lista över försäljning inom EU Rapport om försäljning till EU till skattemyndigheten för mervärdesskattedeklarationen.