Ställ in växlar

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in växlar.

En växel är en elektronisk order från en kund som anger att en annan part, vanligen en bank, ska betala ett angivet belopp till företaget. När du använder en växel som betalningsmedel för en försäljningsorderfaktura eller fritextfaktura krediterar du kundkontot. Den krediten säkras med växeln tills kunden betalar växeln till banken. Vanligtvis kvittar du fakturan mot växeln på förfallodatumet. När du får ett meddelande från banken om att växeln har inlösts, kan du stänga den. Du kan ställa ut växlar via banken vid någon av följande tidpunkter:

 • På förfallodatumet. Denna metod kallas för remittera för inkasso.
 • Före förfallodatumet, normalt på rabattdatumet som anges i betalningsvillkoren som ställs in för kunden. När du bokför transaktionen, bokförs rabattbeloppet på ett utgiftskonto. Det återstående beloppet är en skuld till dig, tills banken mottar betalning från kunden. Denna metod kallas för remittera för rabatt.

Ställ in bokföringsprofiler för växlar

Använd sidan Kundbokföringsprofiler när du ställer in de bokföringsprofiler som ska användas med växlar, protesterade växlar, remissor för inkasso och remissor för rabatt. Välj samlingskontot som växelbelopp ska bokföras på i fältet Samlingskonto. Det här kontot debiteras eller krediterat baserat på typ av växeltransaktionen:

 • När det gäller växlar debiteras det här kontot när en växel bokförs, och krediteras när en remissa för rabatt eller remissa för inkasso bokförs.
 • När det gäller protesterade växlar debiteras det här kontot när en protesterad växel bokförs.
 • När det gäller remissor för inkasso debiteras det här kontot när en remissa för inkasso bokförs.
 • När det gäller remissor för rabatt debiteras det här kontot när en remissa för rabatt bokförs.

Välj kontantkontot som växelbelopp ska bokföras på i fältet Kvittningskonto. Det här kontot debiteras när en växel löses in. Välj Förskottsbetalningar av moms som momsbelopp ska bokföras på när växlar används för förskottsbetalning. I fältet Skulder för diskonteringskonto välj kontot som du vill bokföra rabattbeloppet för remissor för rabatt. Det här kontot krediteras när en remissa för rabatt bokförs.

Ställa in kundreskontraparametrar för växlar

På sidan Parametrar för kundreskontra anges förvalda bokföringsprofiler för växlingsnotor på fliken Redovisning och moms. Nummersekvensen anges i fliken Nummersekvenser. Skapa journalnamn för växlingsnotor

På sidan Journalnamn skapar du minst fem journalnamn som ska användas för växlar. Här är journaltyperna:

 • Kund ställer ut växel – skapa ett journalnamn för journalen för utställda växlar.
 • Kund protesterar växel – skapa ett journalnamn för journalen för växelprotester.
 • Kund ställer ut ny växel – skapa ett journalnamn för journalen för nyutställda växlar.
 • Kundbankremissa – skapa ett journalnamn för remissajournalen.
 • Kund löser in växeln – skapa ett journalnamn för journalen för inlösta växlar.

Ange information om växlingsnotan på fliken Växlingsnota på journalvärdekupongssidan för respektive växlingsnotejournal. När journalraderna för växlingsnotan har bokförts kan du se dem på sidan Journalfråga för växlingsnota samt sidan Växlingsnotestatistik. Ställa in betalningsmetoder för växlar

På sidan Betalningsmetoder ställer du in minst en betalningsmetod för växlar. Om du gör affärer med fler än en bank ställer du in en betalningsmetod som motsvarar det remissaformat som respektive bank kräver för växlar. Ställa in betalningsavgifter för växlar

En betalningsavgift är en avgift som associeras med betalningsinhämtningen från kunderna. Flera inställningsrader för betalningsavgift kan associeras till varje betalningsavgift. Du kan använda inställningsraderna när du vill styra hur standardbelopp för betalningsavgifter beräknas. Du kan till exempel skapa inställningsrader för betalningsmetoder, betalningsspecifikationer, valutor och tidsperioder. Du kan också skapa inställningsrader för en procentandel eller ett belopp som baseras på dagsintervall. Du kan till exempel ställa in en ränteprocent som baseras på hur lång tid en betalning är förfallen. Om banken debiterar olika avgifter för olika remissatyper, till exempel Inkasso eller Rabatt ställer du in separata betalningsavgiftsrader för respektive remissatyp. Ställa in remissaavgifter för bankremissafiler

På sidan Bankkonton kan du ställa in remissaavgifter som debiteras av en bank för varje remissafil som genereras. Remissaavgifterna bokförs när remissan bekräftas och de realiserade avgiftsbeloppen blir kända. Remissaavgifter skiljer sig från betalningsavgifter, som samlas in från kunder och kopplas till journalrader. Ställa in dokumentlayout för växlar

På sidan Bankkonton klickar du på Ställ in anger du den dokumentlayout som krävs för respektive bankkonto som du vill generera utskrivna växlar för. Ställa in kunder för växlar

På sidan Kunder, för varje kund som har avtalat att betala via en växel, kan du ställa in en standardbetalningsmetod för växlar på fliken Standardvärden för betalningar.