Skapa konsolideringskontogrupper och ytterligare konsolideringskonton

Det här avsnittet innehåller information om konsolideringskontogrupper och ytterligare konsolideringskonton, och förklarar hur de används i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Konsolideringskontogrupper

Med konsolideringskontogrupper kan du skapa grupper av konton som du vill använda för att konsolidera data. Oftast representerar konsolideringskontogrupp en myndighetsbeviljad kontoplan eller mappar konton till en grupp som definieras av företagets huvudkontor. Du hittar konsolideringskontogrupper i avsnittet Inställningar i modulen Konsolideringar. När du lägger till en ny grupp kan du ange en unik identifierare för kontogruppen och ett namn.

Ytterligare konsolideringskonton

Med ytterligare konsolideringskonton kan du tilldela en konsolideringskontogrupp ett konto från en befintlig kontoplan. Du kan sedan ange ett värde för konsolideringskonto och ett namn.

Du hittar ytterligare konsolideringskonton i avsnittet Inställningar i modulen Konsolideringar. När du skapar ett nytt konsolideringskonto måste du ange följande information:

  • Huvudkontot – Detta fält är en sökning som visar alla huvudkonton som baseras på den kontoplan som du valde på sidan När du väljer ett konto anges namnet automatiskt i fältet Huvudkontonamn.
  • Konsolideringskontogrupp – Använd detta fält för att ange den grupp som kontot ska tilldelas till. Om du konsoliderar på två olika sätt måste du lägga till samma konto i alla fyra konsolideringskontogrupper.
  • Konsolideringskonto – Ange värdet för konsolideringskontot. Det här värdet måste inte vara ett konto från en kontoplan. Det kan vara ett valfritt värde som du behöver.
  • Namn på konsolideringskonto – Ange namnet på det konto som du vill ska visas på förfrågningar och rapporter.
  • SAT-nivå – Detta fält används för att rapportera kontoutdrag till de mexikanska skattemyndigheterna.

När du har skapat dina konsolideringskontogrupper och ytterligare konsolideringskonton kan du välja gruppen i processen för onlinekonsolidering.

För mer information, se Skapa konsolideringsgrupper och ytterligare konsolideringskonton