Översikt över avancerad bankavstämning

Det här avsnittet beskriver flödet för den avancerade bankavstämningsprocessen. Med hjälp av den avancerade bankavstämningsfunktionen kan du importera bankutdrag som kan vara automatiskt avstämda inom banktransaktioner.

Den avancerade bankavstämningsfunktionen gör att du kan importera bankutdrag. Det importerade bankutdraget kan sedan automatiskt stämmas av från banktransaktioner. Här följer stegen i flödet för avancerad bankavstämning.

 1. Ställ in import av bankutdrag.

  • Importera bankutdrag via datatabellsramverket.
  • Tre vanligaste bankutdragformat är inbyggda i: ISO20022, BAI2 och MT940.
  • Funktionen kan utökas till alla format.
 2. Ställ in en nummerserie som ska användas för avancerad bankavstämning och definiera matchningsregler för bankavstämning.

  • En regel för avstämningsmatchning är en uppsättning villkor som används för att filtrera bankutdragsrader och transaktionsrader för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations under avstämningsprocessen. Du kan ställa in mer än en matchningsregel att automatisera och optimera din avstämningsprocess beroende på din affärsverksamhet.
 3. Stäm av bankutdragen med banktransaktioner för Finance and Operations.

  • Utför automatisk matchning och genereringen av avstämningsjournaler.
  • Visa bankutdrag och Finance and Operations-banktransaktioner sida vid sida.
  • Bokför Finance and Operations-banktransaktioner automatiskt om de visas på ett bankutdrag men inte i Finance and Operations.
  • Generera ett avstämningsutdrag.