Skapa dimensioner och importera dimensionsmedlemmar

Kostnadsredovisningen är en oberoende modul som kräver data från andra moduler. Denna data kategoriseras till följande:

  • Kostnadselement
  • Kostnadsobjekt
  • Statistikdimensioner

Ett Kostnadselement motsvarar en kostnadsrelevant artikel i kontolistan. Ett kostnadsobjekt motsvarar valfri ekonomisk dimensionstyp, till exempel produkter, kostnadsställen samt projekt som du vill beräkna, allokera kostnader till eller mäta direkt. En statistisk dimension och dess medlemmar används för att registrera icke-monetära poster. Statistiska dimensionsmedlemmar kan användas som allokeringsbas inom kostnadsdistribution och -allokering

Följande diagram illustrerar de dimensioner som används inom kostnadsredovisningen.

Dimensioner i kostnadsredovisning

När datan väl har importerats till kostnadsredovisningen kan du använda den för att skapa olika perspektiv som ger insikter till chefer på alla organisationsnivåer. Mer information om hur du skapar dimensioner och importerar dimensionsmedlemmar finns i följande avsnitt: