Ändra avskrivningspraxis för flera anläggningstillgångar

Uppgiften uppdaterar avskrivningspraxis för en viss grupp av anläggningstillgångar. I den här uppgiftsguiden används demonstrationsföretaget USMF.

 1. Gå till Anläggningstillgångar > Periodiska uppgifter > Massuppdatering
 2. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Avskrivningsbok.
 3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 4. Ange datum i fältet Satt i tjänst - start.
 5. Ange datum i fältet Satt i tjänst - slut.
  • Endast tillgångar som är del av den valda avskrivningsboken och som har satts i tjänst under denna tid kommer att uppdateras.
 6. Välj alternativ i fältet Aktuell avskrivningspraxis.
  • Endast tillgångar som har aktuell avskrivningspraxis uppdateras.
 7. Välj alternativ i fältet Ny avskrivningspraxis.
  • Bekräfta att rapporten skrivs ut till valt mål.
 8. Expandera avsnittet Poster som ska ingå.
 9. Klicka på Filter.
 10. Välj Anläggningstillgångsgrupp i listan.
 11. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Kriterier.
 12. Markera den valda anläggningstillgångsgruppen.
 13. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 14. Klicka på OK.
 15. Klicka på OK.
  • Resultatet av processen visas på massuppdateringrapporten.