Skapa och validera journaler

Den här uppgiften skapar och verifierar journaler och journalrader. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.

 1. Gå till Redovisning > Journalposter > Allmänna journaler.
 2. Klicka på Ny.
 3. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Namn.
 4. Hitta och markera önskad post i listan.
 5. Klicka på Rader.
 6. I kontofältet anger du ett lämpligt konto baserat på kontotyp.
 7. Skriv ett värde i fältet Beskrivning.
 8. Ange ett belopp för kontot i antingen Debet eller Kredit. Den här uppgiften förutsätter ett debetbelopp.
 9. I fältet Motkonto anger du ett lämpligt konto baserat på typen Motkonto.
 10. Klicka på Validera.
 11. Klicka på Validera.
 12. Klicka på Bokför.
 13. Klicka på Verifikation.