Ställ in momsgrupper och artikelmomsgrupper

Registreringen av den här uppgiften omfattar inställningarna för moms och artikelmomsgrupper. Momsgrupper är grupper av momskoder som är kopplade till kunder och leverantörer. De kopplas även till redovisningskonton för transaktioner som inte har bokförts för en viss leverantör eller kund. Artikelmomsgrupper är grupper av momskoder som är kopplade till resurser som produkter. De momsgrupper som gäller för en viss transaktion fastställs av momskoderna som är inkluderade i både momsgruppen och artikelmomsgruppen för transaktionen. Moms kan bara beräknas om en momsgrupp och en artikelmomsgrupp väljs för samtliga transaktioner där moms måste beräknas eller registreras.

 1. Gå till Skatt > Indirekta skatter > Moms > Momsgrupper.
 2. Klicka på Ny.
 3. I fältet Momsgrupp, skriv ett värde.
 4. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 5. Växla utökningen av avsnittet Inställning.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Markera vald rad i listan.
 8. I fältet Momskod, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
 9. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 10. Klicka på Spara.
 11. Stäng sidan.
 12. Gå till Skatt > Indirekta skatter > Moms > Artikelmomsgrupper.
 13. Klicka på Ny.
 14. I fältet Artikelmomsgrupp, skriv ett värde.
 15. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 16. Klicka på Lägg till.
 17. Markera vald rad i listan.
 18. I fältet Momskod, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
 19. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 20. Klicka på Spara.