Visa relaterad koncernintern verifikation från journal

Fönstret Relaterad verifikation visar verifikationen från motkontots företag när du bokför en koncernintern transaktion från den allmänna journalen.

Bokför en koncernintern journal

 1. Gå till Allmänna journaler.
 2. Klicka på Ny.
 3. Markera vald rad i listan.
 4. I fältet Namn, ange eller välj det koncerninterna journalnamnet.
 5. Klicka på Rader.
 6. Markera vald rad i listan.
 7. Ange önskade värden i fältet Konto.
 8. I fältet Beskrivning, ange eller välj ett värde.
 9. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 10. Stäng sidan.
 11. Ange ett tal i fältet Debet.
 12. I fältet Motbokning av företag, skriv eller välj motbokningsföretaget.
 13. I fältet Motbokning av företag, ange eller välj ett värde.
 14. Stäng sidan.
 15. Ange önskade värden i fältet Motkonto.
 16. Klicka på Bokför.
 1. Klicka på Verifikation.
 2. Klicka på Relaterade verifikationer.
 3. Markera vald rad i listan.
 4. Klicka på Verifikation.