EUR-00002 Ange en fraktadress för en inomeuropeisk transaktion

I den här proceduren visas hur du anger en fraktadress för en transaktion för inomeuropeisk handel. Till exempel: Ett företag i Tyskland beställer artiklar från en leverantör med tysk företagsadress. Denna leverantör har ett lager i Italien och skickar artiklarna därifrån. Denna leverans måste visas i Intrastat. Samma förfarande gäller för kundreturer. Den här proceduren gäller för alla europeiska länder/regioner. Uppgiften skapades med hjälp av demonstrationsdataföretaget DEMF, med primär adress i Tyskland. Innan du kan slutföra proceduren måste du konfigurera Intrastat-rapporteringen. Proceduren är avsedd för kamrerer. Denna procedur är avsedd för en funktion som lades till i Dynamics 365 for Operations version 1611.

 1. Gå till leverantörsskulder > inköpsorder > Alla inköpsorder.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ange eller välj ett värde
  • Välj till exempel DE-001. Denna leverantör har en tysk företagsadress.
 4. Klicka på OK.
 5. Markera vald rad i listan.
 6. Ange eller välj värdet D0001 i fältet Item number.
 7. Klicka på Spara.
 8. Klicka på Ta emot i åtgärdsfönstret.
 9. Klicka på Transportation details.
 10. I fältet Loading date and time anger du datum och tid.
 11. Klicka på Add address.
 12. Klicka på New och skapa den nya adressen med syftet Lading.
 13. Ange "Italian" i fältet Name or description.
 14. Välj Lading som värde.
  • Observera att adress-syftet måste vara Lading.
 15. Ange eller välj värdet ITA i fältet Country/region.
 16. Klicka på Spara.
 17. Stäng sidan.
 18. Klicka på Spara.
  • Kontrollera att fraktadressen är korrekt.
 19. Stäng sidan.
 20. Klicka på Inköp i åtgärdsfönstret.
 21. Klicka på Bekräfta.
 22. Klicka på Faktura i åtgärdsfönstret.
 23. Klicka på Faktura.
 24. Ange ett värde i fältet Antal.
 25. Ange ett datum i fältet Fakturadatum.
 26. Klicka på Default from: Product receipt quantity för att öppna dialogrutan.
 27. I fältet Default quantity for lines väljer du "Ordered quantity".
 28. Klicka på OK.
 29. Klicka på Transportation details.
  • Kontrollera att varorna skeppades från Italien. Vid behov kan du redigera fraktformationen.
 30. Stäng sidan.
 31. Klicka på Bokför.
 32. Stäng sidan.
 33. Gå till Moms > Deklarationer > Utländsk handel > Intrastat.
 34. Klicka på Överför.
 35. Välj Yes i fältet Vendor invoice.
 36. Klicka på OK.
 37. Klicka på fliken Allmänt.
  • Sök efter en nyligen skapad rad och kontrollera att avsändaren skickade varorna från Italien.