Konfigurera funktionsprofilen för en säljare

I den här proceduren visas hur du konfigurerar en butiks funktionsprofilinställningar som gäller för säljare. Denna procedur använder demonstrationsföretaget USRT.

  1. Gå till Butik och handel > Kanalinställning > Kassainställning > Kassaprofil > Funktionsprofiler.
  2. Klicka på Redigera.
  3. Expandera avsnittet Functions.
    • Du kan använda funktionsprofilinställningarna för att konfigurera kassan så att den automatiskt lägger till kassörens förvalda försäljningsgrupp, samt för att begära försäljningsgrupper.
  4. Välj ett alternativ i fältet Prompt for sales representative.
  5. Välj Yes i fältet Require sales representative.