Skapa och associera register

I den här proceduren visas hur du skapar ett kassaregister (POS). I den här proceduren används demonstrationsdataföretaget USRT.

 1. Gå till butik och handel > kanalinställning > POS inställning > register.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett ID för den nya kassan i fältet Kassanummer.
  • Register-ID:t innehåller vanligtvis koder som gör det enklare att mappa registret till butiken som det tillhör och platsen i butiken.
 4. Ange ett beskrivande namn för den nya kassan i fältet Namn.
 5. Ange eller välj ett värde i fältet Butiksnummer.
 6. Ange eller välj ett värde i fältet Maskinvaruprofil.
  • Maskinvaruprofiler används för att ange den kringutrustning som kommer att kopplas till registret, som till exempel kassalåda och kvittoskrivare.
 7. Ange eller välj ett värde i fältet Visuell profil.
  • Visuella profiler används för att ange bilderna som används i kassabakgrunden och inloggningssidan samt teman för kassan.
 8. Skriv ett värde i fältet EFT-kassanummer..
  • EFT-kassanumret används för att informera betalningsprocessorn vilken betalningterminal som skickar auktoriseringförfrågningar. Det här värdet kallas ofta ”Terminal-ID ”eller ”Organisationsnummer.” Organisationsnumret hittas på klistermärke på betalningsenheten.
 9. Klicka på Spara.