Orderspärrar

Viktigt

Det här avsnittet gäller Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Finance and Operations.

I det här avsnittet beskrivs spärrar på order i Dynamics 365 for Retail.

En order kan parkeras för diverse skäl. Du kan till exempel lägga en order tills kundens adress eller betalningssätt kan verifieras, eller tills en chef kan granska kundens kreditgräns. Under säljprocessen, finns det tillfällen när beställningar måste läggas på is. Till exempel, en säljorder kan parkeras på grund av problem med en kundbetalning, på grund av misstänkt bedrägeri eller eftersom en chef måste granska ordinationen. När en försäljningsorder parkeras en order håll kod tilldelas försäljning för att ange orsaken till avbrottet. Försäljningsorder håll koder är konfigurerade på Försäljning och marknadsföring > Installation > Försäljningsorder > Orderspärrningskoder. En kundorder kan parkeras manuellt vid beställningen skapas eller senare. Dessutom kan en order kan parkeras automatiskt, baserat på bedrägeri. Medan en försäljningsorder är i vänteläge kan du behöva uppdatera den med mer information. Alternativt kanske du vill kolla så du fortsätter att arbeta på det. Du kan checka ut en försäljningsorder, checka in den igen och även åsidosätta utcheckning för en annan användare genom att använda arbetsbänken för att spärra order (Detaljhandel > Kunder > Orderspärrar). När en order är klar att utföras, måste du ta bort spärren innan du kan slutföra orderprocessen.