Betalningsmetoder i ett kundcenter

Viktigt

Det här avsnittet gäller Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Finance and Operations.

Det här avsnittet ger en beskrivning av olika betalningsmetoder som du kan använda i en kundtjänst i Dynamics 365 for Retail.

Betalningsmetoderna som används i andra kanaler såsom kontanter, checkar, kreditkort och presentkort kan även användas i kundtjänsten. När du har ställt in en betalningsmetod för en kundtjänst visas den som ett alternativ i avsnittet Betalningar på sidan Försäljningsorder för kundtjänstanvändare. Dessutom kan du kan ställa in kuponger om du vill erbjuda rabatter till kunder när de gör en beställning hos ditt företags kundtjänst. Kuponger kan antingen gälla för en fast beloppsrabatt eller för en procentsats av ett artikelpris eller den totala ordersumman. En värdekupong kan till exempel erbjuda kunderna en rabatt på 75,00 kronor när kunden spenderar 750,00 kronor eller mer. Du kan skapa olika typer av kuponger, ställa in överordnade/underordnade kuponger och kopiera eller annullera en kupong. Använd alternativen i följande tabell för att skapa kuponger.

Attribut Ange värdet för kupongens förväntade återköptspris som en procentsats i fältet Återköpspris och välj sedan om kupongen ska användas en gång, en kupong som automatiskt kommer att återutfärdas eller om den är specifik för en kund.
Giltig Ange datumen för den första och sista dagen då kupongen är giltig i fälten Startdatum och Slutdatum.
Inkludera/exkludera regler Välj om några kataloger eller artiklar inkluderas eller exkluderas i kupongen i fälten Kataloger och Artiklar. Om du väljer Inkludera eller Utesluta ska du klicka på Ställ in och välja Inkludera/uteslut kataloger eller Inkludera/uteslut produkter och ange information om katalogen eller artikeln. Om du väljer Inga i dessa fält inkluderas alla kataloger eller artiklar i kupongen.
Diverse Om den här kupongen inte ska gå att använda tillsammans med andra rabatter, välj kryssrutan Uteslut. Välj sedan var kupongen kan användas i fältet Ursprung. Markera kryssrutan Tillverkarkupong om det här är en tillverkares kupong.
Framtida kupong Om den här kupongen ska kopplas till andra kuponger som en överordnad kupong markerar du kryssrutan Överordnad kupong. Om den här kupongen ska kopplas till en befintlig kupong som en underordnad kupong, välj den överordnade kupongen i fältet ID för överordnad kupong. Du kan till exempel skapa en kupong för nästkommande vårkatalog. Alla andra kuponger du skapar för vårkatalogen blir underordnade kuponger till vårkatalogkupongen. Underordnade kuponger kan omfatta en rabatt på 20 procent för nya kundorder, en rabatt på 10 procent på en nylanserad artikel eller en rabatt på 95,00 kronor för order som överstiger 1 000,00 kronor.

Om du skickar in en kreditkortsbetalning från sidan Försäljningsorder och får ett meddelande om att kortet inte godkändes kan du hantera godkännandet manuellt. Du kan godkänna, avvisa eller skicka om en kreditkortstransaktion med hjälp av sidan Auktoriseringshantering. Du kan använda sidan Kundtjänstparametrar för att konfigurera fler betalningsbearbetningsalternativ:

  • Checkspärrar gör att ekonomipersonal kan bearbeta order som har spärrats på grund av att en check användes som betalningsmetod och att tröskelvärdet för checkspärren överskreds. Spärren kan upphävas manuellt eller upphöra automatiskt i slutet av den konfigurerade perioden.
  • Du kan ställa in trösklar över vilka återbetalningar som utfärdas via checkar och kreditkort måste godkännas manuellt. Alla återbetalningar som överskrider tröskelbeloppet läggs till i godkännandekön. När du har godkänt återbetalningen kan returförsäljningsordern faktureras.