Betalningsmetoder i kundcenter

Viktigt

Det här avsnittet gäller Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Finance and Operations.

I Microsoft Dynamics 365 for Retail innehåller konfigurationen av kundtjänst en inställning som heter Aktivera slutförande av order. Den här inställningen hjälper till att garantera att alla order som användare av kanalen skapar endast släpps till orderbearbetning om de har en förauktoriserad betalning inom godkända toleranser. Om inställningen Aktivera slutförande av order är aktiv, kan kundtjänstanvändarna ange betalningar mot försäljningsorder för kunder genom att använda kundtjänsts funktioner för betalningsprocess. Om inställningen är inaktiverad kan kundtjänstanvändare inte använda kundtjänsts funktioner för betalningsprocessen, men de kan fortfarande använda förskottsbetalningar på försäljningsorder med hjälp av standardfunktionen för Kundreskontra.

Som en del av kanalkonfigurationen kan ett företag definiera de betalningsmetoder som ska tillåtas för en kundtjänstkanal. Kundtjänstkanalen använder samma betalningsmetoder som har definierats för butikskanalerna.

Konfigurera betalningsmetoder för en kundtjänstkanal genom att gå till Butik>Kanaler>Kundtjänst>Alla kundtjänster, och sedan på den Ställ in väljer du alternativet Betalningsmetoder.

Det finns fem funktioner för betalning som du kan tilldela när du skapar en betalningsmetod.

Funktion beskrivning
Normal Använd funktionen Normal på betalningsmetoden när du definierar betalningsmetoder såsom kontanter eller verifikationer. När dessa typer av betalningar används för en försäljningsorder i kundtjänst kommer flaggan Förskottsbetala att visas som standard Ja. Detta kommer i stället att omedelbart bokföra en förskottsbetalningsverifikation till kundkontot när produktionsordern har skickats. Användare kan ändra flaggan Förskottsbetala till nr om så önskas så att betalningsverifikationen inte har skapats innan du bokför fakturan. Förskottsbetalningsverifikationen bokförs i kundens transaktionshistorik där den kvittas systematiskt mot fakturan för försäljningsordern.
Check Använd funktionen Check när du definierar en bankcheck som betalningsmetod. När den här typen av betalning används till en försäljningsorder, måste användaren ange kundens checknummer som en del av betalningsprocessen. Kontrollera att betalningar alltid behandlas som förskottsbetalningar när de tillämpas och betalningsverifikationer skapas direkt när beställningen gjordes. Dessa förskottsbetalningsverifikationer kvittas systematiskt mot fakturor som har skapats för ordern.
Kort Kortbetalningstyperna representerar alla typer av betalning som kräver registrering av ett kortnummer som har definierats på kundens betalkort. Exempel är kreditkort och presentkort. När du konfigurerar sådana betalningar, måste du använda menyn Kortinställningar för att definiera de kort-ID som associeras med den här betalningsmetoden. Vid tidpunkten för orderregistrering kan användarna ange om kortbetalningen ska betalas i förväg, med hjälp av alternativet Förskottsbetala som visas på sidan för betalningsposten. Om inte verksamheten kräver förskottsbetalningar, är det normala flödet för en sann kreditkortsbetalning en tvåstegsprocess där tillstånd erhålls vid tidpunkten för orderregistreringen och sedan kvittas betalningen från kundens kort vid tidpunkten för fakturering. Vid presentkortbetalningar rekommenderas förskottsbetalning eftersom presentkortssaldot omedelbart bör minskas så att kunden inte kan använda samma värde någon annanstans.
Kund Kundfunktionen på en betalningsmetod innebär att betalningen tillämpas på kundens kreditgräns eller sätts på ” à conto”. I Retail kan en kund tilldelas en kreditgräns som kan valideras vid tidpunkten för orderregistreringen. Betalningar som har gjorts med en betalningsmetod som är kopplad till funktionen Kund skapar en skuld mot kundens konto. När försäljningsordern faktureras visas sedan ett förfallet saldo. I sådana fall måste skickar kunden vanligtvis en betalning enligt villkoren som har tilldelats. Alternativt kan en föregående öppen kreditverifikation på kundens konto användas om du vill kvitta saldot som förfaller. Observera att även om du definierar den här betalningsmetoden visas den inte bland betalningsalternativen i orderregistrering för kundtjänst om inte flaggan Tillåt à conto anges i kundposten för kunden som du arbetar med. Den här flaggan finns på fliken Standardvärden för betalningar för kundposten.
Betalningsmedelborttagning/växelkassa Funktionen Betalningsmedelborttagning/växelkassa används inte av kundtjänst. Den gäller bara när du definierar betalningsmetoderna som butiksprogrammet använder i en butikskanal.

När betalningsmetoder definieras ska de länkas till ett redovisnings- eller bankkonto. Om du hoppar över det här steget visas fel när de försöker spara betalningstypen.

Betalningsmetod för återbetalning

För scenarier för bearbetning av återbetalning använder kundtjänst även vissa av de betalningsmetoder som definierats i Kundreskontra. Om du vill konfigurera dessa betalningsmetoder, gå till Butik>Kanalinställning>Kundtjänstinställning>Återbetalningsmetoder för kundtjänst. Du måste slutföra den här konfigurationen om du vill bearbeta återbetalning av checkar till kunder. Exempelvis om en kund ursprungligen har betalat för en order med kontanter eller check kanske användaren vill skicka kunden en återbetalningscheck via Kundreskontra. I det här fallet måste betalningstyperna kontanter och check i kundtjänst mappas till korrekt betalningsmetod i Kundreskontra för att säkerställa att återbetalningen behandlas på rätt sätt.

Dessutom, om en användare bearbetar en returorder som en kundtjänstanvändare i Retail men han eller hon inte kan länka returen till en ursprunglig försäljning måste betalningsmetoden Retur definieras i kundtjänstparametrarna. Gå till Butik>Kanalinställning>Kundtjänstinställning>Kundtjänstparametrar och sedan till fliken RMA/retur i fältet Betalningsmetod och se till att du har angett en betalningsmetod. Betalningsmetoden kommer att bli den betalningsmetod som används för återbetalningar. Vanligtvis definieras den som antingen en checkmetod eller en kundkontometod.