Skapa strukturlistor (enbart februari 2016)

Den här uppgiften fokuserar på att skapa strukturlistestrukturen för en färdig produkt och en halvfärdig produkt. Detta är den fjärde uppgiften i beräkningsserien för strukturlista. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här uppgiften är USMF.

Skapa en strukturlista för en halvfärdig produkt

 1. Gå till Produktinformationshantering > Produkter > Frisläppta produkter.
 2. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  • Välj artikelnummer BOM_2.
 3. Klicka på Konstruera i åtgärdsfönstret.
 4. Klicka på Strukturlisteversioner.
 5. Klicka på Ny.
 6. Klicka på strukturlista och strukturlisteversion.
 7. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Ange till exempel BOM_2.
 8. Ange eller välj ett värde i fältet Plats.
  • Ange eller välj Plats 1 i det här exemplet.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på Ny.
 11. Skriv ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Välj ITEM_C i det här exemplet.
 12. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  • Ange eller välj 11 i det här exemplet.
 13. Klicka på Rubrik.
 14. Klicka på Godkänn för att godkänna strukturlistor.
 15. Klicka på OK.
 16. Klicka på Godkänn.
  • Knappen Godkänn finns i verktygsfältet i avsnittet för strukturlisteversioner. Om den inte syns klickar du på rubriken i det övre högra hörnet av sidan för strukturlista för att visa Godkänn.
 17. Klicka på OK.
 18. Klicka på Aktivera.
 19. Stäng sidan.
 20. Stäng sidan.
 21. Stäng sidan.

Skapa en strukturlista för en färdig produkt

 1. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  • Markera artikelnummer BOM_1.
 2. Klicka på Konstruera i åtgärdsfönstret.
 3. Klicka på Strukturlisteversioner.
 4. Klicka på Ny.
 5. Klicka på strukturlista och strukturlisteversion.
 6. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Ange till exempel BOM_1.
 7. Ange eller välj ett värde i fältet Plats.
  • Ange eller välj Plats 1 i det här exemplet.
 8. Klicka på OK.
 9. Klicka på Ny.
 10. Skriv ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Välj ITEM_A i det här exemplet.
 11. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  • Välj 11 i det här exemplet.
 12. Klicka på Ny.
 13. Skriv ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Välj ITEM_B i det här exemplet.
 14. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  • Ange eller välj 11 i det här exemplet.
 15. Klicka på Ny.
 16. Skriv ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Ange BOM_2 i det här exemplet.
 17. Markera vald rad i listan.
 18. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  • Ange eller välj plats lagerställe 11 i det här exemplet.
 19. Klicka på Rubrik.
 20. Klicka på Godkänn för att godkänna strukturlistor.
 21. Klicka på OK.
 22. Klicka på Godkänn.
  • Knappen Godkänn finns i verktygsfältet i avsnittet för strukturlisteversioner. Om den inte syns klickar du på rubriken i det övre högra hörnet av sidan för strukturlista för att visa Godkänn.
 23. Klicka på OK.
 24. Klicka på Aktivera.
 25. Stäng sidan.
 26. Stäng sidan.
 27. Stäng sidan.