Skapa och underhålla en lagerspärr

I den här proceduren visas hur du kan förhindra den fysiska lagerbehållningen från att reserveras av andra utgående källdokument genom att använda lagerspärren. Du kan köra proceduren i demonstrationsdataföretaget USMF med hjälp av exempelvärdena som visas. Du behöver ha en artikel med fysisk lagerbehållning tillgänglig innan du startar den här proceduren.

Skapa en lagerspärr

 1. Gå till Lagerhantering > Periodiska uppgifter >Lagerspärr.
 2. Klicka på Ny.
 3. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Artikelnummer.
 4. Välj den artikel som du vill ha i listan.
  • Välj ett artikelnummer med fysisk lagerbehållning som du vill spärra. Om du använder USMF kan du välja artikeln M9201.
 5. Ange ett tal i fältet Kvantitet.
  • Om du använder artikeln M9201 måste du välja lägre än 200.
 6. Växla expansionen av avsnittet Lagerdimensioner.
 7. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Lagerställe.
 8. Hitta och markera önskad post i listan.
  • Om du använder artikeln M9201 kan du välja lager 51.
 9. Klicka på Spara.

Uppdatera villkoren för lagerspärrren

 1. Ange ett tal i fältet Kvantitet.
  • Uppdatera lagerkvantitetsfältet som speglar kvantiteten som ska spärras.
 2. Ange ett datum i fältet Förväntat datum.
  • Du kanske vill ange när det spärrade lagret förväntas bli tillgängligt för reservation genom att tilldela ett förväntat datum. Om du väljer alternativet Förväntade inleveranser för lagerspärren som anges som standard när du skapar en spärr manuellt, kommer detta datum visas på den förväntade transaktionen.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort lagerspärren

 1. Klicka på Ta bort.
 2. Klicka på Ja.
 3. Stäng sidan.