Åtgärdsmeddelanden

Ett åtgärdsmeddelande är ett systemgenererat förslag om att ändra en befintlig planerad eller bekräftad order.

Introduktion

Åtgärdsmeddelanden genereras av huvudplaneringsberäkningen som svar på ändrade krav. Till exempel kanske transportdatumet eller kvantitet har ändrats på en försäljningsorder för vilken du redan har skapat en inköpsorder för att uppfylla efterfrågan. I detta fall genereras ett eller flera åtgärdsmeddelanden av huvudplaneringsberäkningen för att uppdatera inköpsordern. Du bestämmer om du vill göra ändringarna som föreslås.

Du kan ställa in hur åtgärdsmeddelanden beräknas för en disponeringsgrupp som du kan koppla till en artikel.

Välja åtgärdsmeddelanden

På sidan Disponeringsgrupper kan du välja de åtgärdsmeddelanden som du vill att systemet ska generera och de disponeringsgrupper eller artiklar som meddelandena gäller för. Du kan välja följande åtgärdsmeddelanden.

Meddelande Beskrivning
Förskott Om du väljer detta meddelande genererar systemet åtgärdsmeddelanden, om det behövs, för att flytta order till ett tidigare datum. I fältet Tidigareläggningsmarginal kan du även ange det högsta antalet dagar mellan inleverans och utleverans utan tidigareläggningsåtgärd.
Senarelägg Om du väljer detta meddelande genererar systemet åtgärdsmeddelanden, om det behövs, för att flytta order till ett senare datum. I fältet Senareläggningsmarginal kan du ange det högsta antalet dagar mellan inleverans och utleverans utan senareläggningsåtgärd.
Skriv av Om du väljer detta meddelande ska tillverkningsorder, inköpsorder och andra inleveranstransaktioner minskas för att förhindra överskottslagernivåer.
Öka Om du väljer detta meddelande ska tillverkningsorder, inköpsorder och andra inleveranstransaktioner ökas för att förhindra brist i lager.
Härledda åtgärder Om du väljer detta meddelande skapas åtgärdsmeddelanden för härledda behov, till exempel åtgärder för komponentorder som uppfyller produktionen.