Huvudplanering och multisitefunktioner

Huvudplanering tar hänsyn till inställningarna för lagerdimensionerna för site och lagerställe.

Platsdimensionen är obligatorisk och du kan ange att lagerställedimensionen ska vara obligatorisk.

Om en dimension är obligatorisk måste ett dimensionsvärde anges för alla lagertransaktioner. Detta innebär att platsen och lagerstället för den ursprungliga efterfrågan är känd under huvudplaneringen. Sitedimensionen är också bestående, vilket innebär att sitevärdet inte ändras under nedbrytningen av efterfrågan på lägre nivåer.

Om lagerställedimensionen inte anges som obligatorisk kan det hända att lagerstället är okänt i den ursprungliga efterfrågan. Planeringsmotorn måste då identifiera vilket lagerställe som ska användas utifrån de inställningar som har definierats för artikeln, enskilda lagerställen och informationen på orderraden.

I följande avsnitt beskrivs hur planeringsmotorn används för att avgöra vilket lagerställe som ska användas när olika inställningar har angetts.

Huvudplanering - täckning av site och lagerställe, lagerställe obligatorisk

Huvudplanering - platstäckning, lagerställe obligatoriskt

Huvudplanering - täckning av plats och lagerställe, lagerstället är inte obligatoriskt

Huvudplanering - täckning av site, lagerställe ej obligatoriskt

Huvudplanering - hur strukturlisteversionen bestäms