Samarbeta med interna kunder i leveranskedjan

I den här proceduren anges hur du visar alla planerade beställningar som ska genomföras av en koncernintern leverantör. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här proceduren är DEMF.

 1. Klcka på Huvudplanering.
 2. I fältet Plan, ange eller välj ett värde.
  • Välj plan 10 i fältet Plan.
 3. Klicka på Kör.
 4. Ange ett nummer i fältet Antal trådar.
  • Detta representerar antalet parallella trådar parallella som ska användas för huvudplaneringen.
 5. Klicka på OK.
  • Detta kan ta ett tag.
 6. Klicka på Planned intercompany demand.
 7. Klicka på Outbound planned intercompany demand.
  • På den här sidan finns en översikt över all planerad efterfrågan som ska uppfyllas av en intern leveranskedjeleverantör.
 8. Expandera avsnittet Upstream demand details.
  • I det här avsnittet får du information om hur efterfrågan möts. Du kan behöva vänta på att huvudplanering körs i leveransföretaget innan du kan se ytterligare information här.