Uppskatta en produktionsorder

Du kan köra den här proceduren med demonstrationsdataföretaget USMF eller använda dina egna data. I båda fall måste du ha en öppen produktionsorder som har statusen Skapad. Detta är den andra proceduren av sju som förklarar produktionsorderns livscykel.

Uppskatta en produktionsorder

 1. Gå till Produktionskontroll > Produktionsorder > Alla produktionsorder.
 2. Markera en order som har statusen Skapad i rutnätet.
 3. Klicka på Produktionsorder i åtgärdsfönstret.
 4. Klicka på Uppskattning.
  • I det här steget beräknas de uppskattade kostnaderna för en enskild produktionsorder.
 5. Klicka på OK.

Visa beräkningsuppgifterna

 1. Klicka på Hantera kostnader i åtgärdsfönstret.
 2. Klicka på Visa beräkningsuppgifter.
  • Den här sidan visar kostnadsuppdelningen. Du kan till exempel visa den totala självkostnaden per enhet för den färdiga produkten på den första raden. De efterföljande raderna innehåller kostnader i enlighet med strukturlistan, produktionsflödet och de indirekta kostnaderna.