Tidsplanera en produktionsorder med operationer och jobbplanering

Den här proceduren fokuserar på tidsplanering av en produktionsorder med grovplanering och finplanering. Inga jobb skapas med grovplanering medan jobb skapas med finplanering. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här uppgiften är USMF. Den här proceduren är avsedd för produktionschefen, produktionsplaneraren eller butikens arbetsledare som arbetar i en miljö med diskret tillverkning.

Skapa en produktionsorder

 1. Gå till Produktionskontroll > Produktionsorder > Alla produktionsorder.
 2. Klicka på Ny produktionsorder.
 3. Ange eller välj ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Välj artikelnummer D0001.
 4. Klicka på Skapa.

Tidsplanera åtgärder för produktionsordern.

 1. Markera vald rad i listan.
  • Välj den tillverkningsorder som du just har skapat. Den bör vara överst i listan.
 2. Klicka på Tidsplanera i åtgärdsfönstret.
 3. Klicka på Tidsplanera operationer.
 4. Välj "Framåt från tidsplaneringsdatum" i fältet Planeringsriktning.
 5. Ange ett datum i fältet Planeringsdatum.
  • Välj ett framtida datum, till exempel idag plus en vecka. Med den valda planeringsriktningen kommer produktionsordern att tidsplaneras framåt från det här datumet.
 6. Klicka på OK.
 7. Markera vald rad i listan.
  • Observera att statusen ändras till Tidsplanerad.
 8. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 9. Klicka på Alla jobb.
  • Observera att inga jobb skapas med grovplanering.
 10. Stäng sidan.

Tidsplanera jobben för produktionsordern

 1. Klicka på Tidsplanera i åtgärdsfönstret.
 2. Klicka på Tidsplanera jobb.
 3. Välj "Framåt från tidsplaneringsdatum" i fältet Planeringsriktning.
 4. Ange ett datum i fältet Planeringsdatum.
  • Välj ett framtida datum, till exempel idag plus en vecka. Med den valda planeringsriktningen kommer produktionsordern att tidsplaneras framåt från det här datumet.
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på Produktionsorder i åtgärdsfönstret.
 7. Klicka på Alla jobb.
  • Observera att 5 jobb skapas med jobbplanering baserat på den aktiva rutten.