Deadlines för orderregistrering

Den här artikeln innehåller information om deadlines för orderregistrering. En deadline för orderregistrering är en sluttid som bestämmer om en kundorder behandlas (och genomförs) som om det togs emot den aktuella dagen eller nästa dag.

I många företag kommer bara försäljningsorder som inkommer före en viss tid att behandlas som om de kom in samma dag. Alla order som har inlevererats efter den tiden ska behandlas som om de inlevereras nästa vardag. Den här sluttiden för order kallas deadline för orderregistrering.

Deadlines för orderregistrering används som inmatning av orderlöfte. Därför hjälper de dig att hantera kundens förväntningar om orderleveranser. Kunder kan till exempel se om de gör någon beställning med dig innan en viss tidpunkt, att du kommer att leverera varor på samma dag. Men om de missar denna deadline kan de förvänta leveransen först på nästa arbetsdag. Du kan ange deadlines för orderregistrering utifrån dina lagerställefunktioner och transportföretagets tidsscheman.

På sidan Deadlines för orderregistrering anger du tider för orderregistrering för alla veckodagar. Om alla order inlevererad efter den angivna tiden ska de behandlas som om de inlevereras nästa dag. Som standard är tiden 23:59, det vill säga en minut före midnatt den aktuella dagen. Du kan ändra standardtiderna så att de stämmer med faktisk deadline för ut- eller inleverans.

Du kan definiera deadline för order för en specifik kundgrupp. Du kan till exempel ange att en specifik kundgrupp har deadlines för orderregistrering som infaller senare än andra kunder. I det här fallet definierar du först grupper för deadlines för orderregistrering på sidan Deadlinegrupper för orderregistrering. Du kan sedan tilldela grupper till kunder på sidan Kunder.

Om verksamheten inom ditt företag är utspridd på flera siter kan du skapa en deadline för order per site. Om siterna finns i olika tidszoner skapar du en deadline för orderregistrering för sitens tidszon. När du arbetar med säljorder och säljofferter konverteras deadline för order till din tidszon på sidan Tillgängliga speditions- och inleveransdatum.

På sidan Aktivera kombinationer för deadline för orderregistrering definierar du de kombinationer av siter och deadlinegrupper för orderregistrering som tillåts.

Exempel: Deadline för orderregistrering

Deadline för orderregistrering på tisdagar har ställts in på 16:00. På en särskild tisdag klockan 17:00 försöker du att ange det aktuella datumet som transportdatum. (Observera att det inte finns någon produktionstid för det här exemplet.) Om kryssrutan Leveransdatumkontroll är markerad får du en varning med information om att datumet inte är giltigt. Denna varning visas på sidan Tillgängligt transport- och inleveransdatum där du kan sedan välja andra datum.

Exempel: Olika deadline för orderregistreringar per site

Ditt företag bedriver sin verksamhet på två siter. Siterna finns i andra tidszoner, som visas i följande tabell.

Webbplats A Plats B
Kalifornien Florida
Pacific, normaltid Eastern, normaltid

Plats A och B har definierat följande deadlines för orderregistrering.

Dagen i veckan A: Deadlines för orderregistrering (PST) B: Deadlines för order (EST)
Måndag 13:00:00 14:00:00
Tisdag 13:00:00 14:00:00
Onsdag 13:00:00 14:00:00
Torsdag 13:00:00 14:00:00
Fredag 13:00:00 14:00:00

Du behandlar order och du befinner dig i Utah där tidzonen är MST (Mountain Standard Time). Det innebär att så länge du skickar order till site A före kl. 14:00 (MST) och till site B före kl. 12:00 (MST), så klarar du orderdeadline för båda siterna.

Följande tabeller visar deadline för order för site A och B konverterat till MST-tid.

Plats A: PST Plats A: MST Plats B: EST Plats B: MST
13:00:00 14:00:00 14:00:00 12:00:00

Obs! Om justering av sommartid gäller, kommer deadline för order att justeras i enlighet därmed.

Exempel: Samma deadline för order per site

Ditt företag bedriver sin verksamhet på två siter. Siterna finns i andra tidszoner, som visas i följande tabell.

Webbplats A Plats B
Kalifornien Florida
Pacific, normaltid Eastern, normaltid

Plats A och B har definierat följande deadlines för orderregistrering.

Dagen i veckan PST och EST
Måndag 13:00:00
Tisdag 13:00:00
Onsdag 13:00:00
Torsdag 13:00:00
Fredag 13:00:00

Du behandlar order och du befinner dig i Utah där tidzonen är MST. Det innebär att så länge du skickar order till site A före kl. 14:00 (MST) och till site B före kl. 11:00 (MST), så klarar du orderdeadline för båda siterna.

Följande tabeller visar deadline för order för site A och B konverterat till MST-tid.

Plats A: PST Plats A: MST Plats B: EST Plats B: MST
13:00:00 14:00:00 13:00:00 11:00:00

Obs! Om justering av sommartid gäller, kommer deadline för order att justeras i enlighet därmed.

Ytterligare resurser

Leveransplaner