Mobil arbetsyta för försäljningsorder

Det här avsnittet innehåller information om den mobila arbetsytan för Försäljningsorder. Arbetsytan hjälper dig att hålla dig uppdaterad om dina försäljningsorder var som helst och när som helst.

Denna mobila arbetsyta är avsedd att användas med mobilappen Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations.

Översikt

Den mobila arbetsytan Försäljningsorder låter dig visa detaljerad information om varje försäljningsorder. Informationen innehåller status för den ordern, kontaktinformation för kunden och kontaktinformation för ordermottagaren. Den mobila arbetsytan för försäljnigsorder ger en direkt översikt över försäljningsorder. Du kan visa alla försäljningsorder, visa försäljningsorder per kund, eller visa information om en specifik försäljningsorder.

Den mobila arbetsytan innehåller två vyer som hjälper dig att analysera försäljningsorder på djupet.

Visa alla försäljningsorder

Den här vyn visar en lista över alla försäljningsorder.

 • Använd ett av följande filter för att välja de försäljningsorder som du vill visa:

  • Sök efter försäljningsorder
  • Sök efter kundkonto
  • Sök efter kundnamn
  • Sök efter status
  • Sök efter frisläppningsstatus
  • Sök efter skapat datum och klockslag
 • När du valt en försäljningsorder kan visa du uppgifter om särskilda order. Du kann särskilt visa följande information:

  • Information om kundens namn och adress
  • Olika datum för försäljningsordern, till exempel det begärda leveransdatumet och det bekräftade leveransdatumet
  • Kontaktinformation för ordermottagaren
  • Kundens kontaktinformation
  • Orderrader
  • Leveranser som visar hur och när en försäljningsorder har levererats

Visa order för en kund

Denna vy listar försäljningsorder per kund.

 • Använd något av följande filter för att visa order för en kund:

  • Sök efter namn
  • Sök efter konto
 • När du har valt en kund kan du visa följande information:

  • Kundens namn och grupp

  • Kundens kontaktinformation

  • Försäljningsorder för kunden och information om dessa försäljningsorder:

   • Information om kundens namn och adress
   • Olika datum för försäljningsorder
   • Kontaktinformation för ordermottagaren
   • Kundens kontaktinformation
   • Orderrader
   • Leveranser som visar hur och när en försäljningsorder har levererats

Förutsättningar

Kraven varierar baserat på versionen av Microsoft Dynamics 365 som har distribuerats i organisationen.

Förutsättningar om du använder Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Om Dynamics 365 for Finance and Operations används inom din organisation måste systemadministratören publicera den mobila arbetsytan Försäljningsorder. Instruktioner finns i Publicera en mobil arbetsyta.

Krav om du använder Dynamics 365 for Operations version 1611 med plattformsuppdatering 3 eller senare

Om Dynamics 365 for Operations version 1611 med plattformsuppdatering 3 eller senare har använts i organisationen måste systemadministratören uppfylla följande krav.

Förutsättning Roll beskrivning
Implementera KB 4013633. Systemadministratör KB 4013633 är en X++ -uppdatering eller snabbkorrigering av metadata som innehåller den mobila arbetsytan för Försäljningsorder. Om du vill implementera KB 4013633 måste systemadministratören göra följande.
 1. Hämta snabbkorrigering av metadata från Microsoft Dynamics AX Lifecycle Services(LCS).
 2. Snabbkorrigering av metadata.
 3. Skapa ett driftfärdigt paket som innehåller modellerna SCMMobile och modellen och överför sedan det driftfärdiga paketet till LCS.
 4. Tillämpa ett distribuerbart paket
Publicera den mobila arbetsytan Försäljningsorder. Systemadministratör Se Publicera en mobil arbetsyta.

Hämta och installera mobilappen

Hämta och installera mobilappen Dynamics 365 for Unified Operations:

Logga in på mobilappen

 1. Starta appen i din mobila enhet.
 2. Ange din webbadress för Dynamics 365.
 3. Första gången du loggar in uppmanas du ange användarnamn och lösenord. Ange dina autentiseringsuppgifter.
 4. När du loggar in visas tillgängliga arbetsytor för ditt företag. Observera att om systemadministratören publicerar en ny arbetsyta senare kan du dra om du vill uppdatera listan över mobila arbetsytor.

Dra för att uppdatera

Visa information om försäljningsorder för en kund med hjälp av den mobila arbetsytan Försäljningsorder

 1. På din mobila enhet väljer du arbetsytan Försäljningsorder.
 2. Välj Visa order för en kund.
 3. Använd konto- eller kundnamninformation för att hitta kunden.
 4. Välj kunden.
 5. Välj Kontaktinformation eller Försäljningsorder. Om du väljer Försäljningsorder visas en lista över försäljningsorder för kunden.
 6. Välj Försäljningsorder. Du kan nu visa information om försäljningsorderrader, information om leveranser, kundkontaktinformation och kontaktinformation för ordermottagaren.