Enkäter

Det här ämnet innehåller allmän information om enkäter och länkar till mer detaljerad information. En enkät är en uppsättning frågor som används för att samla in information för olika ändamål. Det går att utforma, skapa, distribuera och fylla i enkäter och sedan analysera resultaten.

Du kan anpassa en enkät så att den passar dina specifika krav genom att använda olika funktioner som är tillgängliga i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Nedan följer några exempel på hur enkäter kan användas:

  • Testa medarbetares och sökandes professionella färdigheter.
  • Utvärdera om kursdeltagare lärde sig kursmaterialet.
  • Utvärdera en kurs (till exempel lokaler, innehåll och lärare).
  • Undersöka hur nöjda medarbetare och kunder är.
  • Utvärdera medarbetares arbete.

I följande tabell finns länkar till mer information om viktiga enkätuppgifter: Klicka på länkarna för information.

Avsnitt beskrivning
Utforma en enkät Den här artikeln ger information om hur du utformar en enkät. Utformningen omfattar att ställa in förutsättningar, frågor och svar och sedan att kombinera dem till en enkät.
Distribuera och slutföra en enkät Den här artikeln innehåller information om hur du distribuerar en enkät till svarande och hur du fyller i enkäter.
Visa och utvärdera resultaten för en enkät Den här artikeln innehåller information om hur du visar och utvärderar resultaten från ifyllda enkäter.

Ytterligare resurser

Utforma enkäter

Distribuera och slutföra enkäter

Visa och utvärdera resultaten av en enkät