Använda arbetsflöden för att hantera medarbetarinformation

Det här avsnittet beskriver hur du kan använda arbetsflödeskapacitet för personal får att hantera medarbetarinformation. Exempelvis kan du koppla ett arbetsflöde till en befattning och konfigurera ett godkännandearbetsflöde som startas när en medarbetare har ändrat deras post.

Arbetsflödeskapaciteten för personal innehåller flera arbetsflöden för hantering av personalaktiviteter. Dessutom finns många alternativ så att du kan ändra särskilda arbetsflöden och koppla dem till en rapporthierarki. Arbetsflöden är tillgängliga för att hantera ändringar i flera olika standardtyper av medarbetarinformation. Du kan associera ett arbetsflöde med en befattning. Om sedan medarbetare ändrar sin medarbetarpost startas ett arbetsflöde som måste godkännas innan den nya informationen sparas. Arbetsflöden är fördefinierade för följande typer av information som kan hjälpa dig att effektivt hantera ändringar och behålla medarbetarnas data korrekt:

 • Identifieringsnummer
 • Kurser
 • Utbildning
 • Bild
 • Lånade objekt
 • Yrkeserfarenhet
 • Projekterfarenhet
 • Kompetenser
 • Förtroendeuppdrag
 • Personalåtgärder
 • Kursregistrering

När medarbetare anställs, överförs eller sägs upp kan arbetsflödet innehålla en granskningsprocess. På så sätt kan ett dokument ändras eller villkoren för en åtgärd kan definieras som en del av arbetsflödet. När granskningen är klar slutförs dokumentet eller åtgärden och arbetsflödet fortsätter till ett slutligt godkännandesteg.

Associera ett arbetsflöde med en befattningshierarki

Du kan associera ett arbetsflöde till vilken hierarki som helst som du konfigurerar. Om en befattning som är kopplad till en matrisrapporteringshierarki kan du konfigurera ett arbetsflöde som vidarebefordrar utgifter för ett specifikt projekt till projektledning i stället för chefen för den medarbetare som är kopplad till den befattningen. Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde eller ändra ett befintligt arbetsflöde på sidan Personalarbetsflöde klickar du på Ny. Markera ett arbetsflöde i listan för att starta arbetsflödesdesignern. Du kan använda designern för att skapa ett nytt arbetsflöde eller för att ändra stegen i ett befintligt arbetsflöde. När du ändrar ett befintligt arbetsflöde, sparas dina ändringar som en ny version. Därför kan kan du alltid gå tillbaka till en tidigare version om du behöver.

Konfigurera personalåtgärdsarbetsflöden

Om du vill konfigurera ett grundläggande arbetsflöde som startas när anställda begär ändringar i sin personliga kod följer du dessa steg.

 1. Klicka på Ny på sidan Personalarbetsflöden.

 2. I listan över tillgängliga arbetsflöden väljer du ID-nummer.

 3. Klicka på Kör för att starta arbetsflödesdesignern och ange ditt användarnamn och lösenord när du uppmanas.

 4. Dra elementet Godkänna identifieringsnummer från listan med arbetsflödeselement till designerarbetsytan.

 5. Anslut godkännandeelement för Starta och Slutföra.

 6. Dubbelklicka på Godkänn elementt och högerklicka sedan och välj Egenskaper.

 7. Så här lägger du till arbetsuppgiftsinstruktioner:

  1. Välj Tilldelning och välj sedan Hierarki under tilldelningstypen.
  2. Under Hierarki väljer du Konfigurerbar hierarki.
  3. Lägg till ett stoppvillkor och stäng sidan.
 8. Slutför eventuella ytterligare instruktioner (inga fler varningar bör finnas).

 9. Klicka på Spara och stäng. Aktivera det nya arbetsflödet när dialogrutan öppnas och välj Aktivera.

 10. Gå till Personal > Befattningar > Befattningshierarkityper.

 11. Välj Matris.

 12. Lägg till arbetsflödet Medarbetares ID-nummer i listan.