Felkonfigurerat DAG-nätverk i Exchange Server 2016

Ursprungligt KB-nummer:   4075323

Symptom

Tänk dig följande scenario:

  • Du skapar en databastillgänglighetsgrupp (DAG) för Exchange Server 2016.
  • En nod i DAG innehåller två nätverkskort (NICs) på samma undernät.

I det här scenariot visas felkonfigurerad felstatus när du visar undernätsstatusen för DAG i Exchange Admin Center eller när du kör Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork cmdleten.

Orsak

Funktionen Multi-NIC Cluster Network i Windows Server 2016 stöds inte av Exchange Server 2016.

Lösning

Undvik att använda funktionen Multi-NIC Cluster Network på en Exchange Server 2016 DAG-nod.

Referenser

Mer information finns i Förenklad SMB Multichannel och Multi-NIC Cluster Networks.