Primära SMTP-adresser visas felaktigt eller sekundära SMTP-adresser saknas

Ursprungligt KB-nummer:   3173405

Problem

När du synkroniserar användare till Exchange Online visas den primära SMTP-adressen felaktigt som user@contoso.onmicrosoft.com eller så saknas den sekundära SMTP-adressen. Beroende på din konfiguration kan detta orsaka problem med e-postdirigering och generera rapporter om utebliven leverans (NDR-rapporter) för dessa mottagare.

Du får till exempel en NDR som innehåller följande felmeddelande:

554 5.4.14 Hop Count exceeded - possible mail loop ATTR34

Orsak

Det här beteendet inträffar som standard när du har en eller flera domäner i Office 365.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att lägga till och verifiera saknade domäner. Anvisningar finns i Lägga till en domän i Microsoft 365.

Om den här korrigeringen inte passar eller fungerar för dina affärsbehov kontaktar du supporten för att få hjälp.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.