Så här ändrar du ditt användarfoto i Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer:   2986893

Sammanfattning

Följ de här stegen om du vill uppdatera ditt användarfoto i Exchange Online, Lync 2013 och Lync Web App:

  1. Logga in på Microsoft 365-portalen eller i Outlook på webben.
  2. Välj ditt användarfoto (eller dess platshållare) till höger om ditt namn.
  3. Välj ditt användarfoto eller platshållare igen i fönstret Mina konton.
  4. I det nya fönstret Kontoinformation väljer du Bläddra för att välja och ladda upp fotot.
  5. Välj Spara för att ange ditt användarfoto.

Mer information

I Microsoft 365 lagras användarfoton på följande platser:

  • Ett foto med låg upplösning (mindre än 100 kB) lagras i användarens ThumbnailPhoto attribut i Active Directory. Det här är fotot som synkroniseras till Microsoft 365 i en hybridmiljö. Bilder med låg upplösning används i Lync 2010.
  • Ett högupplöst foto lagras i rotkatalogen i användarens Exchange Online-postlåda. Högupplösta foton visas i Exchange Online, Lync 2013 och Lync Web App.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.