Det går inte att återställa en databas från en säkerhetskopia om MCDB är aktiverat i Exchange Server 2019

Symptom

Förutsätt att du aktiverar Metacache Database (MCDB) på Microsoft Exchange Server 2019-postlådeservrar. När du försöker återställa en postlådedatabas till en lagringsgrupp för återställning, fästs inte databasen trots att det visar ett felfritt stängningstillstånd.

Orsak

MCDB länkas till den primära databasen när databasen säkerhetskopieras. Eftersom dessa länkar förfaller när databasen återställs måste vi bryta länkarna för att göra databasfästan.

Lösning

Åtgärda problemet genom att köra ESEutil på databasen med hjälp av följande kommandon:

Eseutil /r E01 /d "E:\Databases\RDB1" /i

Det här exemplet visar ett loggningsprefix för E01 och en sökväg till en återställningsdatabas med E:\Databases\RDB1 .

Mer information

MCDB är en ny funktion i Exchange Server 2019 som gör att SSD-enheter kan cachelagra de data som oftast används från en databas. Mer information finns i Konfiguration av MetaCacheDatabase (MCDB).

Detaljerad information om hur du återställer en databas finns i Återställa data med en återställningsdatabas