Det går inte att visa mappegenskaperna eller så gick det inte att uppdatera felet när du öppnar en rumskalender i Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   3155551

Symptom

När användare i en Exchange-hybriddistribution försöker öppna kalendern för en rumspostlåda i Microsoft Outlook får de något av följande felmeddelanden:

kunde inte uppdateras.

Kan inte visa mappens egenskaper. Mappen kan ha tagits bort eller så är servern där mappen lagras kanske inte tillgänglig. Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden.

Orsak

Det här problemet inträffar om rumspostlådan skapades med hjälp av administrationscentret för Exchange i Office 365 eller Exchange Online PowerShell, och om rumspostlådan inte har ett associerat Active Directory-konto i den lokala miljön.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att använda SMTP-matchning för att länka rumspostlådan i Exchange Online med ett lokalt konto. Mer information om hur du gör detta finns i Använda SMTP-matchning för att matcha lokala användarkonton till Office 365-användarkonton för katalogsynkronisering.

Mer information

Mer information om rumspostlådor finns i Skapa och hantera rumspostlådor.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.