Mötet accepteras automatiskt när ett ombud läggs till som deltagare

Ursprungligt KB-nummer:   3209427

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • En användare har ett eller flera ombud tilldelade till postlådan.
  • Ombuden skapar nya mötesförfrågningar och tar med sig sig själva som deltagare.

I det här scenariot läggs mötet automatiskt till i varje ombuds kalender när det har accepterats och ett svar "accepterat" skickas.

Mer information

Det här beteendet är enligt design i Microsoft Exchange Server och Exchange Online. När ombuden lägger till sig själva i ett möte ser Exchange det som en bekräftelse på att ombuden vill delta. Exchange accepterar därför mötet automatiskt för ombudens räkning.