HCW8091-fel när du kör hybridkonfigurationsguiden

Ursprungligt KB-nummer:   3185379

Anteckning

Hybridkonfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför bör du inte längre använda den gamla hybridkonfigurationsguiden. Använd i stället hybridkonfigurationsguiden för Office 365 som finns på https://aka.ms/HybridWizard . Mer information finns i Hybridkonfigurationsguiden för Office 365 för Exchange 2010.

Symptom

När du kör hybridkonfigurationsguiden får du följande felmeddelande:

HCW8091 = WinRM-tjänsten är inte aktiverad

Orsak

Det här problemet inträffar om en obligatorisk tjänst inte körs på den server som kör Exchange Server för att slutföra den underliggande PowerShell-sessionen.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. På den server där du kör Exchange Server väljer du Start, väljer Kör, skriver Services.msc och trycker sedan på Retur.
  2. I listan med tjänster letar du upp tjänsten Windows Remote Management och kontrollerar att den körs.
  3. Kör hybridkonfigurationsguiden igen från https://aka.ms/HybridWizard .

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Microsoft Q &A.