Felet för pipelinen har stoppats när du kör guiden Hybridkonfiguration

Ursprungligt KB-nummer:   3067998

Symptom

Du vill konfigurera en hybriddistribution mellan din lokala Microsoft Exchange Server-organisation och Exchange Online i Office 365. Men när du kör hybridkonfigurationsguiden slutförs inte guiden. Du får felmeddelandet System.Management.Automation.PipelineStoppedException: Pipelinen har stoppats. Den fullständiga texten i meddelandet ser ut ungefär så här:

FEL:Uppdatering av hybridkonfiguration misslyckades med felet System.Management.Automation.PipelineStoppedException: Pipelinen har stoppats.
på System.Management.Automation.MshCommandRuntime.WriteProgress(ProgressRecord progressRecord)
på System.Management.Automation.Cmdlet.WriteProgress(ProgressRecord progressRecord)
vid Microsoft.Exchange.Config. Tasks.Task.WriteProgress(LocalizedString-aktivitet, LocalizedString-statusDescription, Int32 procentCompleted)
at Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.Engine.Execute(ILogger logger, String onPremPowershellHost, PSCredential onPremCredentials, PSCredential tenantCredentials, HybridConfiguration hybridConfiguration)
at Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.UpdateHybridConfiguration.InternalProcessRecord()'.

Lösning

Kontakta Microsoft Support ochreferera till den här artikeln.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Microsoft Q &A.