Varningsmeddelande om att kontrollen misslyckades visas när du försöker redigera en transportregel i en Exchange Server 2013-miljö

Ursprungligt KB-nummer:   2769337

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du öppnar Exchange Administration Center (EAC) i en Microsoft Exchange Server 2013-miljö.
  • Du konfigurerar EAC att använda ett språk som använder datumformatet "dd/mm/åååå".
  • Du skapar en transportregel och anger sedan aktiveringsdatum eller inaktiveringsdatum med hjälp av datumformatet "mm/dd/yyyy". Du kan till exempel ange aktiveringsdatumet till "2012-09-14".
  • Du försöker redigera transportregeln.

I det här scenariot visas följande varningsmeddelande:

Assertion Failed: Datetime of the DateTimePicker bör inte vara ett ogiltigt datum!

Anteckning

Det här problemet hindrar dig att redigera transportregeln i EAC. Men transportregelns funktion påverkas inte av det här problemet.

Lösning

Följ de här anvisningarna för att komma runt det här problemet:

  1. Välj OK i varningsmeddelandet om du vill ignorera varningen och öppna transportregeln.
  2. Avmarkera alternativen för aktiveringsdatum och inaktiveringsdatum och spara sedan regeln.
  3. Öppna transportregeln och ändra sedan aktiveringsdatumet eller inaktiveringsdatumet till ett korrekt formaterat datum.