Servernamnet uppdateras inte när en postlåda flyttas till en ny region i Office 365

Ursprungligt KB-nummer:   4073426

Symptom

När en postlåda flyttas till en ny region i Microsoft Office 365 uppdateras inte servernamnet när du visar egenskaperna för postlådan med hjälp av Remote PowerShell.

Orsak

Detta är avsiktligt.

Lösning

Databasnamnet uppdateras direkt efter att postlådan flyttats. Du kan därför använda databasnamnet för att verifiera att postlådan har flyttats till ett annat område.

Referenser

En mer detaljerad beskrivning av det här beteendet finns i följande Microsoft 250 Hello-bloggartikel:

Exchange ServerName pekar på fel eller inaktiverad server