Deltagaren måste ha en e-postadress och en routningstyp för användning i regelfel när en regel skapas i OWA

Ursprungligt KB-nummer:   2952821

Symptom

När en användare försöker skapa en ny regel i Outlook Web App för Exchange Online-postlådan får användaren följande felmeddelande:

"Deltagaren måste ha en e-postadress och en routningstyp för användning i regler."
Verifieringsstatus: AddressAndRoutingTypeMismatch

Det här problemet uppstår bara i Outlook Web App. Användaren kan skapa nya regler och ändra befintliga regler i Microsoft Outlook.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om användarens postlåda innehåller en eller flera skadade regler.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Använd Microsoft Exchange Server MAPI Editor (MFCMAPI) för att öppna användarens postlådeprofil. Leta reda på de skadade reglerna och ta sedan bort dem.
  2. Om problemet kvarstår tar du bort alla postlåderegler i Outlook Web App.

Mer information

Mer information om hur du använder MFCMAPI för att hitta och ta bort skadade regler i en postlåda finns i Ta bort regler för skadad och dold inkorg från en postlåda med hjälp av MFCMAPI.

Anteckning

Stegen i artikeln är ursprungligen skrivna för Outlook 2003. Men de fungerar även för Exchange Online-postlådor.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.