Fel när du installerar serverrollen Edge Transport på en domän ansluten Exchange-server: Det går inte att få barn till ADObjectId

Ursprungligt KB-nummer:   3205799

Symptom

Det här problemet uppstår i en Microsoft Exchange Server 2016-miljö med kumulativ uppdatering 2 eller senare installerat, eller i en Exchange Server 2013-miljö med kumulativ uppdatering 14 eller senare installerat. När konfigurationen misslyckas visas följande fel i installationsloggen:

Fel: Följande fel skapades när "e$error. Rensa(); new-ExchangeServer" körts: "System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameternamn: Kan inte få barn till ADObjectId: det här är ett GUID-baserat ADObjectId.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

  • Kör installationen igen med hjälp av användargränssnittet för inställningar. Det kan hända att du inte kan komma runt problemet just nu när du kör installationen från PowerShell.
  • Ta bort servern från domänen, installera Edge Transport-serverrollen och återanslut sedan till domänen.

Mer information

Konfigurationen av edge-transportserverrollen misslyckas aldrig om Setup.exe /PrepareAD kommandot inte körs.

Status

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i Gäller för.