Fel när installationen av Exchange Edge Transport-rollen misslyckas: Processen misslyckades med utgångskod 3

Ursprungligt KB-nummer:   4495264

Symptom

När du installerar Exchange Server 2019-, 2016- eller 2013-Edge Transport-serverroller med hjälp av installationsguiden misslyckas installationen och returnerar ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

Följande felmeddelande genererades när "$error. Rensa(); $dllFile = kopplingssökväg $RoleInstallPath "bin\ExSMIME.dll"; $regsvr = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) regsvr32.exe; start-SetupProcess -Name:"$regsvr" -Args:"/s "$dllFile "" -Timeout:120000; " körts: "Microsoft.Exchange.Configuration. Tasks.TaskException: Processen misslyckades med utgångskod 3.
på Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
vid Microsoft.Exchange.Config. Tasks.Task.b__91_1() Microsoft.Exchange.Configwebbadress. Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Visual C++ 2012 inte är installerat på servern. Visual C++ 2012 krävs för att kunna ta med Active Template Library (ATL).

Lösning

Lös problemet genom att installera Visual C++ 2012 och köra installationsguiden igen.

I följande artikel finns nedladdningslänkar för de senaste versionerna av Visual C++:
De senaste Visual C++ nedladdningarna