Objektantal från Get-MailboxStatistics visar fler objekt än Get-MailboxFolderStatistics

Ursprungligt KB-nummer:   3098973

Symptom

Tänk dig följande scenario.

  • När du kör cmdleten på en postlåda kanske antalet objekt i varje returnerad mapp inte är lika med det totala antalet objekt som returneras Get-MailboxFolderStatistics av Get-MailboxStatistics cmdleten. Get-MailboxStatisticsCmdleten visar fler objekt än det tal som returneras av Get-MailboxFolderStatistics cmdleten.
  • När du kör en eDiscovery-sökning på en postlåda kanske objektantalet som returneras av uppskattningsalternativet eller exportalternativet inte motsvarar antalet objekt som returneras av Get-MailboxStatistics cmdleten.

Orsak

Det finns några mappar i en postlåda som är markerade med en särskild intern åtkomstflagga. De här mapparna är reserverade för Microsofts interna användning och visas inte för användare eller administratörer i organisationen. Även om mapparna inte visas returneras antalet objekt i mapparna av Get-MailboxStatistics cmdleten. Detta är avsiktligt.

Mer information

Get-MailboxFolderStatisticsCmdleten returnerar det samlade antalet mappar som är synliga för klienter. Använd objektantalen i de här mapparna för att visa det totala antalet objekt som är synliga för klienter och eDiscovery-sökningar.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.