Microsoft Flow Docs

Kom igång med att skapa, dela och hantera flöden med hjälp av resurserna här. Du kan börja med en enkel knapp, eller skapa dina egna godkännandeflöden.

Stegvisa självstudier

Lär dig att skapa olika typer av flöden.

Videoöversikt över Microsoft Flow

Avancerade självstudier

Lär dig att använda uttryck, REST-API och hur man skapar anpassade anslutningar med mera...