Installera och logga in i företagsportalappenInstall and sign in to the Company Portal app

Installera företagsportalappen på din iOS-enhet för att få åtkomst till dina appar, e-post och nätverk för arbete och skola.Install the Company Portal app on your iOS device to get access to your work and school apps, email, and network. Använd appen för att registrera din enhet i Microsoft Intune och skydda åtkomsten till dina resurser på arbetet eller skolan.Use the app to enroll your device in Microsoft Intune and secure its access to your work or school's resources. Mer information finns i Vad händer när jag installerar företagsportalappen och registrerar enheten i Intune?.For more information, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune?.

  1. Öppna App Store och sök efter Intune-företagsportalen.Open the App Store and search for intune company portal.

  2. Ladda ner appen för Intune-företagsportalen.Download the Intune Company Portal app.

    Skärmbild som visar hur appen för Intune-företagsportalen ser ut i App Store.

  3. Öppna företagsportalappen, ange din e-postadress och ditt lösenord för arbetet eller skolan och tryck sedan på Logga in.Open the Company Portal app, enter your work or school email address and password, and then tap Sign in.

    När du loggar in i företagsportalappen för första gången, och ditt företag eller skola använder Intune, uppmanas du att registrera din enhet i Intune.If you are signing into the Company Portal app for the first time, and your company or school is using Intune, you will be prompted to enroll your device in Intune. För att registrera följer du stegen i registrera din iOS-enhet i Intune.To enroll, follow the steps in enroll your iOS device in Intune. Du kan även sign in using another device (logga in med en annan enhet).You can also sign in using another device.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagssupporten.Contact your company support. Titta efter IT-administratörens kontaktuppgifter på företagsportalens webbplats.For contact information, check the Company Portal website.