Hur skiljer sig Intune for Education åt från den fullständiga hanteringsupplevelsen i Intune?How is Intune for Education different from the full device management experience in Intune?

Var den här sidan till hjälp?

Med Intune for Education kan dina lärare och elever vara produktiva samtidigt som skolans data skyddas.Intune for Education enables your teachers and students to be productive while protecting your school's data. Intune är en molnbaserad EMM-tjänst (Enterprise Mobility Management) som utgör grunden till Intune for Education.Intune is a cloud-based enterprise mobility management (EMM) service that is the foundation for Intune for Education.

Intune for Education-konsolen jämförd med Intune-konsolen.

Med Intune for Education kan du hantera Windows 10- och iOS-enheter med hjälp av de fullständiga MDM-funktionerna i Intune.Intune for Education lets you manage Windows 10 and iOS devices using the full MDM capabilities available in Intune. Med den fullständiga enhetshanteringen kan du hantera Windows-, iOS- och Android-enheter.The full device management experience lets you manage Windows, iOS, and Android devices.

Intune for Education kan användas separat eller tillsammans med den fullständiga enhetshanteringen i Intune.Intune for Education can be used by itself, or in harmony with the full device management experience available in Intune. Det kan också användas tillsammans med resten av verktygen i Microsoft Education, vilket gör det enkelt att använda Intune for Education med andra bra utbildningsverktyg från Microsoft.It can also be used alongside the rest of the tools available in Microsoft Education, which makes it easy for you to use Intune for Education with other useful educational tools from Microsoft.

Med både Intune och Intune for Education kan du:With both Intune and Intune for Education, you can:

  • Hantera mobila enheter som anställda och studenter använder för att komma åt data.Manage the mobile devices your staff and students use to access data.
  • Hantera mobilappar som användarna åtkomst till varje dag.Manage the mobile apps your users access every day.
  • Skydda organisationens information genom att styra hur användarna får åtkomst till och delar informationen.Protect your organizational information by helping to control the way your users access and share it.
  • Säkerställa att enheter och program är kompatibla med säkerhetskraven.Ensure devices and apps are compliant with security requirements.

Nästa stegNext steps