Microsoft Learn

Microsoft Certifications

Tjäna certifieringar vilka visar att du är i takt med dagens tekniska uppgifter och krav. Välj en arbetsuppgift för att upptäcka certifieringsvägar.

Utvecklare

Utvecklaren designar, bygger, testar och bibehåller mölnlösningar.

Administratör

Administratörer implementerar,övervakar och bibehåller Microsoft lösningar.

Lösningsarkitekt

Solutions Architects har en sakkunskap inom dator, nätverk, laging, säkerhet.

Datatekniker

Data Engineers designar och implementerar hanteringen,övervakningen,säkerheten och datasekretessen med hjälp av hela datatjänsten.

Datavetare

Data Scientists tillämpar maskininlärningstekniker för att träna, utvärdera och sprida modeller som löser affärsproblem.

AI-tekniker

AI Engineers använder kognitiva tjänster, maskininlärning och Knowledge Mining för att skapa och implementera Microsoft AI solutions.

DevOps-tekniker

DevOps Engineers kombinerar människor, processer och teknologier för att kontinuerlig leverera värdefulla produkter och tjänster som uppfyller slutanvändarnas behov och affärsmål.

Säkerhetstekniker

Security Engineers implementerar säkerhetskontroller och hotskydd, hanterar identitet och åtkomst och skyddar data, applikationer och nätverk.

Funktionskonsult

Functional Consultants utnyttjar Microsoft Dynamics 365 för att förutse och planera för kudernas behov

Bli Microsoft Certified

Microsoft har certifiernigsvägar för många tekniska arbetsuppgiter. Var och en av dessa certifieringar består av att ha godkänt en serie certifieringsprov.

Hur man förbereder sig för certifiering

Microsoft förstår att alla har olika inlärningspreferenser så vi tillhandhåller certifieringar och utbildningsmöjligheter under din certifieringsresa.

Kvinna som tittar på Microsoft Surface

Gratis inlärningsvägar att förbereda sig

Med Microsoft Learn, vem som helst kan behärska kärnkoncept snabbt och enligt sitt schemma. Oavsett om det är en enda modul för att lära sig om en kärnuppgift eller utforska et ämne helt genom en samling av relaterade moduler.

Man som presenterar för fyra personer som sitter runt ett bord

Förberd dig med instruktörsledd utbildning

Microsoft Learning Partners erbjuder en bredd av lösningar som passar dina inlärningsbehov och ger dig möjlighet att uppnå dina utbildningsmål. Microsoft Certified Trainers har slutfört en strikt utbildning och uppfyllt stränga tekniska certifieringskrav.

Inlärnings resurser

Hita en Microsoft Learning Partner

Vårt globala partnernätverk levererar flexibel, lösning-baserad, anpassad utbildning i Microsofts teknologier.

Stöd för certifieringar och prov

Få hjälp genom supportforum. En forummoderator svarar inom en arbetsdag, Måndag-Fredag.

Söka alla certifieringar och prov

Utforska alla certifieringar för att ta din karriär till nästa nivå.

Varför behövs certifiering

Certifieringar ger dig en professionell fördel med bevis på industrins erkända rollbaserade kompetenser.

Fördelarna med Microsoft Certifications

När de fick en certifiering rapporterade 23% av Microsoft-certifierade teknologer att de fick upp till 20% löneförhöjning. Dessutom har de certifierade ansällda ofta anledning att övervaka sina kollegor genom att sätta dem på snabbspåret för en avancemang. 2017 Pearson VUE Värdet på vitbok om certifiering.

Ladda ned white paper

38%

av IT-positioner kommer att vara molnrelaterade fram till 2021.

IDC/Microsoft, molnfärdighet och organisatorisk påverkan* Hur molnkompetenser påskyndar IT-professionalskarriär,maj 2017

35%

av IT-proffsen säger att de är mer inflytelserika under molninstallationer än motsvarigheter under instalationer av andra taknologier.

IDC/Microsoft, molnfärdighet och organisatorisk påverkan* Hur molnkompetenser påskyndar IT-professionalskarriär,maj 2017

36.9%

av IT-proffsen hävdade att certifiering hjälpte dem att utföra mer säkert komplexa uppgifter.

Pearson VUE, Värdet av IT-certifieringsundersökning, januari 2017